Zastupitelé města schvalovali půjčku na výstavbu Sportareálu. Stejně jako v případě prodeje Českolipské teplárenské dostali materiály k tomuto bodu až těsně před jednáním. Přitom se v tomto případě jedná o částku přesahující tři sta milionů korun.
Město si na financování rekonstrukce Sportareálu vypůjčí 230 milionů, dalších 72,3 milionu zaplatí za poskytnuté služby.
Karel Bubeník, předseda finančního výboru, vysvětlil, jak probíhal výběr peněžního ústavu, který úvěr poskytl. „Hodnocení bylo ve finále těsné, rozhodovala otázka nákladů v případě fixace úrokových sazeb. Ve veřejném výběrovém řízení zvítězila společnost Dexia Kommunalkredit Bank Vídeň,“ předeslal.
Zadání výběrového řízení prováděla firma M-Finance, s. r. o. Želivec. „Výběrové řízení sice proběhlo přede dvěma měsíci, ale společnost, která výběr prováděla, vyhodnocovala nabídky více než dva měsíce,“ vysvětloval dál Karel Bubeník. Problém totiž nastal tím, že město má za rekonstrukci Sportareálu zaplatit dodavateli nejpozději do 29. června 2008. Jestliže se tak nestane, hrozí městu sankce.
Porušujeme tu zákon, řekl zastupitel
Své připomínky k postupu financování této velké akce opět zdůraznil zastupitel Jan Riedl. „Nepodporuji věci týkající se Sportareálu, protože zde dochází k porušení povinností. Nikdy jsme se nedozvěděli, kolik bude akce stát. Nejprve se hovořilo o dvou stech milionech, pak už se jenom přidávaly různé částky,“ ohrazoval se. Připomněl jiný případ potvrzený soudním rozhodnutím. „Úkon, který neprošel zastupitelstvem, je neplatný. Jako město porušujeme zákon, to není správné,“ dodal.
Starostka Hana Moudrá vysvětlila, že k navýšení částky určené na Sportareál nedošlo. „Daly se peníze na vybavení, úpravy okolí, to jsou ale oddělené smlouvy. Peníze, které vyšly z výběrového řízení na stavbu, se nenavyšovaly,“ zdůraznila.
„Vysoutěžena byla částka 278 milionů včetně daně z přidané hodnoty,“ upřesnila Jolana Nebřenská z odboru rozvoje města a investic.
Město tedy bude splácet patnáct let dvacet milionů ročně. Tyto prostředky půjdou z peněz určených na investice. Zastupitelé přijetí úvěru na rekonstrukci Sportareálu schválili.