Na rekonstrukci Sportareálu v České Lípě si bude město brát úvěr. Podle starostky Hany Moudré se stavba prodražila o jedenadvacet milionů korun. Úvěr, který si bude město brát, bude muset být o deset milionů vyšší, zbytek bude financovaný z dotací.
Financování rekonstrukce Sportareálu se zdá složité i samotným zastupitelům. „Jaká částka byla vysoutěžená a kdo nese odpovědnost za změny a navýšení, které se stále objevují?“ ptal se zastupitel Jan Riedl. Připustil, že by každé navýšení mělo být úměrné důvodům, které mohou přicházet v úvahu.
„Od května nedošlo k navýšení ceny. Vysoutěžena byla částka 278 milionů včetně daně z přidané hodnoty,“ upřesnila Jolana Nebřenská z odboru rozvoje.
Radní již odsouhlasili podmínky, podle nichž vybere externí firma dodavatele úvěru ve výši 230 milionů korun.
Čtyři miliony z akce na úpravu okolí domů na Ladech poslouží na zafinancování odbavovacího systému v bazénu. Dalších dvacet milionů budou stát nové šatny. Ty plánují zastupitelé do rozpočtu 2008.

Další zprávy z regionu najdete zde