Spory mezi městem Česká Lípa a firmou Vett, která provozuje městskou autobusovou dopravu, vrcholí. Nedohodli se totiž na znění dodatku, a tak může starostka Hana Moudrá smlouvu vypovědět.
Zatím tak neučinila, nicméně z vyjádření je patrné, že se snaží kontrakt ukončit.
Na dotaz, zda je dodatek ke smlouvě uzavřený, odpověděla prostřednictvím tiskové mluvčí: „Doba jednání o dodatku překročila lhůtu 30. dubna vymezenou pro jeho uzavření zastupitelstvem. Mezi městem a provozovatelem MAD bohužel nedošlo ke shodě,“ uvedla mluvčí.
„Město proto vzhledem k nepřijatelným finančním podmínkám společnost vyzvalo ke stanovení data, kdy ukončí provozování městské hromadné dopravy,“ dodala Kateřina Amrichová.
Podle usnesení zastupitelstva by měla následovat výpověď smlouvy. Ředitelka společnosti Vett Eva Homolková potvrdila, že obdrželi výzvu, nikoliv výpověď.
„Odpověděli jsme, že nehodláme skončit dříve než k 30. červnu 2013, kdy nám vyprší smlouva,“ dovídáme se od ředitelky.
„Nabídli jsme městu více kilometrů za výrazně nižší cenu, než je současná. Přesto ke shodě nedošlo,“ dodala. Zástupci města tvrdí, že vyjádření firmy zatím nedostali, a tak se k dalšímu možnému vývoji zatím vyjadřovat nebudou. „Česká Lípa je na tuto situaci připravena a v současné době očekáváme reakci současného provozovatele,“ dodala Kateřina Amrichová.
Česká Lípa zahájila s firmou Vett také soudní spor o zaplacení částky 51 milionů, které vyplatila v letech 2003, 2004 a 2005.
Ředitelka Vettu ujistila, že i přes veškeré dohady a spory budou mít cestující v České Lípě stále k dispozici městskou autobusovou dopravu. „Smlouva platí, budeme jezdit dál,“ zdůraznila.