„Došlo k poklesu nivelety koleje vlivem nestability železničního spodku,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Správa železnic na problematickém úseku, který je dlouhý 300 metrů, provádí průzkum náspu a současně pracuje na zadání projektové dokumentace k nápravě situace. Podle Tesaře tak zatím nelze odhadnout náklady na opravu, práce by nicméně měly začít v prvním pololetí příštího roku.

Do té doby může vlakový ruch na frekventované trati ustat zcela. „Denně provádíme kontrolu, týdně pak přesné měření. Pokud bychom zjistili posun nebo pokles tratě, zastavíme na ní provoz,“ doplnil Tesař. „Všiml jsem si toho, že vlak jede zvláštně pomalu, ale nepřikládal jsem tomu žádnou váhu. Tak budeme doufat, že se to nepropadne,“ zasmál se nastalé situaci Petr Hlaváček, jehož Deník oslovil po příjezdu na hlavní nádraží v České Lípě.

Okolnosti přímo na místě prověřoval i Drážní úřad. „Provozovatel dráhy o vzniklé situaci ví, proto ji také trvale monitoruje a provádí zde práce pro udržení polohy kolejí, konkrétně podbíjení. Zrovna tak došlo k omezení rychlosti vlaků. Celou záležitostí se budeme zabývat i nadále,“ sdělil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Uzel Česká Lípa prošel v minulých letech miliardovou modernizací, mimo výstavby zcela nového nádraží v České Lípě se dočkaly obnovy četné koleje i zabezpečovací zařízení, jakými jsou návěstidla nebo přejezdy. Zmíněného úseku se ale modernizace netýkala.

Opravy železniční sítě provázejí výluky provozu. Od 1. září začala výluka na trati mezi Českou Lípou a Děčínem, konkrétně v úseku mezi Benešovem nad Ploučnicí a Děčínem. Začala přesně rok po startu modernizace navazujícího úseku mezi Lípou a Benešovem a potrvá do konce října.

„Vědí to bůh ví jak dlouho, ale cestujícím to dají to vědět až na poslední chvíli. Lidé, kterým před začátkem výluky skončila traťová jízdenka, se tak nemohli rozhodnout, zda případně zvolí jiný způsob dopravy,“ zlobí se Tereza Panáčková z České Lípy, která každý den dojíždí do Děčína za prací a teď ji čekají dva měsíce přesedání do autobusu.

Kapacita náhradních spojů je podle Panáčkové i přes zavedení slev na jízdném dostatečná. „Zatím jsem jela třikrát a autobusů bylo dost. Ráno jezdí dva a bývají ještě volná místa. Hrůza jsou ty vlaky, které vypravují mezi Benešovem a Českou Lípou namísto klasických rychlíků.

Jedná se o hlučné soupravy běžně užívané jako osobní vlaky. Podle mě to značně snižuje komfort přepravy, navíc to během jízdy dost hází. Na druhou stranu musím říct, že ze strany ČD je ve vlaku snaha o informování cestujících. Průvodčí nás obcházejí a z reproduktorů zní hlášení,“ dodává pravidelná cestující.