Je to moderní, nebo zbytečné? Vedení českolipské radnice chtělo připravit jednotný vizuální styl města i jeho nové logo. Něco, co by pomohlo Českolipany spojit a sjednotit jejich hrdost na to, že pocházejí nebo žijí právě v České Lípě.

Na návrh opozice se přípravy nového jednotného stylu prezentace České Lípy odkládají. Opoziční zastupitelé Věcí veřejných označili snahu města dokonce za „trapnou" ve srovnání s tím, co prý skutečně trápí obyvatele České Lípy. Město má tak další téma, které ho může rozdělovat.

Historický znak se prý nadužívá

Nový jednotný vizuální a komunikační styl města navrhla městská Komise pro komunikaci s veřejností. „Cílem celého projektu je pomoci městu v propagaci v rámci České Lípy i mimo ni, sjednotit veškerou vnější i vnitřní komunikaci města a najít nový směr, nový impuls, který by město posunul kupředu," informuje komise. „Především však jde o to, aby nový vizuální styl pomohl najít místním obyvatelům vztah k městu, kterého by si vážili, chtěli se o něj starat a byli na něj hrdí."

Podle informací Komise pro komunikaci s veřejností hrál při debatách o novém vizuálním a komunikačním stylu města roli také osud oficiálního historického znaku města. „Máme za to, že současné nadužívání znaku na mnohdy velmi běžných materiálech vede k jeho postupnému znehodnocení," míní členové komise. Nově by se měl tedy používat jen při těch nejvíce reprezentativních a slavnostních příležitostech. „Nový vizuální styl města by mu vrátil váhu, které je hoden."

Veřejnost rozhodne, co je víc sexy

Příprava loga a komunikačního stylu města se ale nakonec odkládá. Na návrh opoziční zastupitelky Romany Žatecké (ČSSD) se k návrhům bude nejdřív vyjadřovat veřejnost.

„Uznávám, že logo, které sjednotí komunikaci města, by tiskovinám a jiným slušelo, ale chci průhlednou zakázku a názor obyvatel města. Aktuálně jsou připraveny tři návrhy a je jen na nich, které jim bude připadat víc sexy. Hlavně mladí lidé mohou mít pro tuto věc cit a pochopení," uvedla Žatecká.

Její návrh, aby se celá věc odložila, dokud nebudou známé výsledky veřejné diskuze o jednotlivých variantách, nakonec schválili jednomyslně všichni zastupitelé. Ještě předtím ale došlo i na tvrdá slova poté, co snahy radnice napadli zastupitelé za Věci veřejné.

„Ten, kdo si myslí, že jednotný vizuální styl radnice by mohl něco zlepšit, ten, kdo rozhodl o tomto vyhazování a plýtvání peněz, ten ať si to také schválí," reagoval na iniciativu vedení města zastupitel Petr Skokan. „Já se od toho naprosto distancuji. Za mnou chodí obyvatelé České Lípy s nejrůznějšími problémy, ale s tímto problémem jsem se ještě u žádného z občanů nesetkal. Občany toto netrápí, trápí je daleko jiné věci."

Další zastupitelka Věcí veřejných Jiřina Mimrová řekla, že jí snaha radnice přímo uráží. „Je trapné myslet si, že změnou loga dostane Česká Lípa váhu. Starousedlíky a vůbec obyvatele České Lípy tíží, že nemají spravené silnice lavičky, místa, kde mohou odpočívat, koutky pro děti. A vy se zabýváte logem. Přijde mi to opravdu trapné a nehodné vedení města," řekla Mimrová.

Starostka České Lípy Hana Moudrá upozornila, že celá věc se záměrně probírá v zastupitelstvu, aby se došlo k širší konsenzu. A zmínila, že od „véčkařů" nevzešlo žádné upozornění o tom, „co trápí starousedlíky".

Tři návrhy řešení vizuálního stylu • jejich autorem je grafik a fotograf Tomáš Červenka, který je zároveň autorem grafického designu festivalu Lípa Musica a také tvůrcem nedávno vydané knihy leteckých pohledů Českolipsko na dlani
Varianta A: se nese v duchu hesla Lípa žije! Tento návrh je velmi mladý, jednoduchý a dynamický. Prezentuje Českou Lípu jako město se širokou nabídkou volnočasových aktivit, kde se stále něco děje, město, které pulsuje životem a má co nabídnout.
Varianta B: se nese v duchu Lípa je historie i budoucnost. Tento návrh je konzervativní, nejvíce statutární, je zde zastoupena důstojnost a symbolika města. Prezentuje Českou Lípu jako město s bohatou a významnou historií, které se však nezastavilo a snaží se stále rozvíjet.
Varianta C: je nositelem hesla „s Lípou v srdci". Tento návrh je založený na touze lidí patřit k nějaké komunitě. Pracuje s postojem, že každý si své město nese v srdci a je rád, když jednoduchým znakem může dát najevo, že patří zrovna do České Lípy. Zastupuje nejen město jako takové, ale i okolní přírodu a především lidi, kteří v Lípě žijí, tvoří, sportují, baví se, pečují o ni