„Přičítáme to větší medializaci tohoto tématu v posledních měsících. Lidé mají větší odvahu přijít se informovat o možné pomoci a ochrany v takových případech,“ řekla Deníku vedoucí liberecké poradny Tereza Řeháková.

Stalking je nejčastěji spojený se sledováním a výhrůžkami a obvyklými pachateli – stalkery jsou muži, kteří žárlí na bývalou partnerku nebo ženu, která neopětuje jejich lásku.

Oběti pronásledování trpí často velmi vážnými psychickými následky a stalking může skončit i smrtí.

Právě občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, které pomáhá obětem kriminality, svědkům i pozůstalým, usiluje už léta o to, aby se stalking stal trestným činem. Řešení zřejmě přinese nový trestní zákoník, který by měl platit od ledna příštího roku.

Za stalking bude možné člověka poslat do vězení až na tři roky.

V poradně však nemají jen více případů stalkingu, ale také více velmi závažných násilných trestných činů, například znásilnění nebo zneužívání.

„Je dobře, že se i takové oběti, nejčastěji v doprovodu někoho blízkého, odhodlají poradnu navštívit. Dostane se jim tak psychické podpory, právních informací i případného odkázaní na další instituce,“ vysvětlila Deníku Řeháková.

Konkrétní příběhy poradna záměrně nechce prozradit. Klienti Bílého kruhu bezpečí totiž mají zaručenou anonymitu v nejvyšší možné míře.

„Nejtěžší jsou pro všechny ty příběhy, ve kterých dochází k fyzickému týrání nebo sexuálnímu zneužívání dětí. Hodně vážné jsou také případy charakterizované silnou bezmocí, například domácí násilí, ať už je vykonávané na partnerovi nebo na seniorech,“ poznamenala Tereza Řeháková z regionální pobočky, která právě v těchto dnech oslaví v Liberci své první narozeniny.

Bílý kruh bezpečí poskytuje dostupnou, bezplatnou a odbornou pomoc. Vyškolení dobrovolní poradci, právník a psycholog jsou každé pondělí od 17 do 19 hodin připraveni poskytnou pomoc klientům, kteří se díky trestné činnosti dostali do úzkých.

Cílem liberecké pobočky je efektivně působit především v Libereckém kraji. Proto v uplynulém roce navázala nebo prohloubila spolupráci s neziskovým i státním sektorem v regionu.

„Jako příklad můžeme uvézt Intervenční centrum, Linku důvěry, Policii ČR, Probační a mediační službu, Dětský diagnostický ústav, státní zastupitelství a další. Stali jsme se také součástí komunitního plánování v Liberci,“ uvedla Řeháková.

Liberecká poradna rovněž hledá nové dobrovolníky, především právníky nebo psychology, ale také jiné profese na pozici asistenta poradců.

„V týmu poradců liberecké pobočky jsou například státní zástupkyně, advokát, právníci ve státní sféře, dětští psychologové nebo psychologové z řad policistuů nebo hasičů,“ vyjmenovala Tereza Řeháková.

Bílý kruh bezpečí v Liberci, poradna pro oběti trestných činů sídlí na adrese Švermova 32 v Liberci Františkově. Ohrožení lidé však mohou využít také nonstop telefonní linky Bílého kruhu bezpečí. Pro oběti trestných činů slouží číslo 257 317 110, pro osoby ohrožené domácím násilím 251 51 13 13. Klienti i případní dobrovolníci se mohou ozvat také na mail bkb.liberec@bkb.cz.