Areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici prochází zásadní opravou. Za dob své největší slávy byl vyhlášeným poutním místem, kam každý rok mířily desetitisíce poutníků. Cílem probíhající nákladné opravy památky je vrátit jí původní krásu a více přiblížit široké veřejnosti. O to, že je nyní tento římskokatolický klenot v péči restaurátorů, že jsou na obnovu peníze, má velkou zásluhu administrátor zdejší farnosti, páter Stanislav Přibyl.

Obnova kostela již nějaký čas běží. Kdy by měl areál znovu zazářit do kraje a otevřít se veřejnosti?
Areál sice částečně zakrývá lešení, ale z dálky může nadále vyvolat dojem klidu, ale uvnitř se děje mnoho věcí. Rovněž tak se toho ve prospěch Horní Police děje mnoho po celé republice v restaurátorských dílnách, kde stará vzácná umělecká díla dostávají novou tvář. Máme radost z dokončeného restaurování varhan.

Máte o průběhu přehled?
O průběhu prací mám samozřejmě dobrý přehled. Kontrolní dny probíhají každý týden a sejdou se na nich zástupci investora, projektant, stavební dozor, památková péče a zástupci všech subjektů, které se na obnově podílejí. Věříme, že rekonstrukci zvládneme uskutečnit v první polovině příštího roku. Těšíme se na dokončení první etapy prací koncem dubna 2020 i na slavnostní otevření koncem června příštího roku.

V jakém stavu byl areál před rekonstrukcí? Kolik na ni bylo potřeba sehnat peněz?
Na první pohled se to lidem třeba až tak hrozné nezdálo, ale když jsme šli pod povrch věcí, tak bylo evidentní, že jde o velmi havarijní stav. Zvlášť je to vidět na krovech. Omítky byly také za životností, zvonice, ambity… Když jsem stav viděl prvně, tak jsem nezbytné náklady odhadoval na nejméně 90 milionů korun a celkem jsem se strefil. I z evropských fondů jsme na první etapu získali 106 milionů a pořád řešíme, co nemůžeme ještě udělat, protože s tím, jak se ty konstrukce odkrývají, tak se zjišťuje, že by toho bylo možné udělat ještě více a ještě důkladněji.

Takže máte určené peníze, projekt a oprava běží. Můžete okomentovat, co tomu předcházelo?
Do projektu jsme se dostali díky tomu, že v době, kdy se vypsala výzva, to bylo tuším v roce 2015 na podzim, tak toto místo bylo na tzv. indikativním seznamu, jakési čekací listině pro národní kulturní památky. A v minulém roce se toto poutní místo národní kulturní památkou také stalo. Díky tomu jsme mohli požádat o grant. S možností využít maximální částky 123 milionů korun. Což jsme se dozvěděli někdy v listopadu a v březnu byl termín podání žádosti.

Jak dlouho vám trvalo dát žádost dohromady?
Formality trvají dlouho a my jsme neměli zaměřeného nic, nebylo stavební povolení, projekt, prostě nic… Takže my jsme to od začátku riskli a zadali práce architektovi bez výběrového řízení s tím, že mu zaplatíme sami. A tím pádem jsme byli připraveni, protože to udělal rychle a tak, jak jsme potřebovali. A získali jsme těch 106 milionů, protože na více jsme zkrátka neměli hotové podklady.

Definitivní tečku za osmnáctým festivalovým ročníkem napsal čtvrtek 7. listopadu v českolipském Kulturním domě Crystal, kde proběhl pátý ročník společného počinu ZUŠ Česká Lípa a MHF Lípa Musica příznačné nazvaný Má to smysl!
FOTO: Žáci českolipské ZUŠ předvedli svůj talent. Letošní Lípa Musica je u konce

Co jste si ještě přáli udělat, co by bylo potřebné opravit?
Chtěli jsme udělat i ambity, což by bylo dalších asi necelých 20 milionů, ale ambity jsme tehdy neměli zaměřené, natož vyprojektované. Ono to není jen o tom to namalovat, ale tam se musí dělat i průzkumy omítek, zda je v tom houba, dřevokazný hmyz a tak dále a všechno má své lhůty. Takže to jsme vzdali, a že tedy bude opraven jenom kostel, zvonice a to mezi nimi.

Ale nakonec jste přeci jen pro tento plán dostali šanci získat peníze. Jak se to povedlo?
Začali jsme s kostelem a pak přišla druhá vlna žádostí, tak jsme požádali o peníze na ambity. Schválili nám je, a tak nás čeká druhá etapa, která bude spočívat v tom, že i ty ambity budou opravené a vypadat hezky, alespoň zvenku a částečně zevnitř. Ovšem tak aby to bylo v kvalitě a rozsahu oprav kostela, by ale potřebovalo mnohem větší peníze. Chtěl bych tady ale říci, že všechny úřady nám vycházely maximálně vstříc. Zkomplikovala rekonstrukci nepříznivá situace na stavebním trhu? Určitě. My samozřejmě musíme mít ty podmínky nastavené nějak kvůli grantu a také chceme, aby to dílo bylo kvalitní. Stát vrhl desítky miliard na stavební trh a tenhle úzký segment památkových oprav nenachází lidi a ceny šly pochopitelně prudce nahoru.

Na čem dělníci a restaurátoři v posledních týdnech pracují? 
Začalo se pracovat na věži a ještě nad bočními loděmi jsou empory takové lodžie, které jsou kryté pultovými střechami a byly už v havarijním stavu. Ještě pan farář Stejskal tam už podkládal ty shnilé trámy dalšími trámy, aby to nespadlo. A v podstatě to z valné většiny drželo pohromadě tou měděnou krytinou a skutečně i fotografie dokazují, že třeba metr trámu chyběl. Stavba areálu je zajímavá v tom, že je to vlastně na mnoha místech taková polodřevostavba. Čili někde v těch obvodových zdech jsou dřevěné konstrukce a třeba tam, kde jsou vidět vikýře, tak klasicky vyzděné jen čelo, ale zděné boky jsou položené na trámech, na krovu čili když pod tím ta konstrukce dožije, tak musíte rozebrat celou zeď a postavit ji znovu na novém dřevu. Hotová je nová elektroinstalace, která bude osazená chytrými prvky a řízená počítačem, bude zde nízkoenergetické osvětlení, doufám, že s tím budeme umět…

A dál? 
Restaurováním prochází hlavní oltář, dva boční oltáře, kazatelna a baldachýn. Hlavní oltář bude v kombinaci zlata, stříbra, světlejší a tmavší modré a růžové barvy. Sochy budou bílé se zlacením. Obnovou neprochází socha Panny Marie, ani dvě relikviářové postavy po stranách hlavního oltáře. Kazatelna se vrátí do původní podoby. Na restaurování čekají rovněž oba dva boční oltáře v hlavní lodi. Křeslo velkovévodkyně toskánské, které se užívalo jako sedadlo pro předsedajícího, je rovněž již zrestaurováno. V tuto chvíli je výmalba interiéru již hotová. Horová je také obnova varhan, ty získaly výtvarnou i zvukovou podobu, obvyklou v baroku. Rovněž se klube barevná podoba fasády a nebude to žlutá, jak jsme byli dlouho zvyklí, ale bude v odstínech růžové a lomené bílé se šedými detaily. Stejně tak věž.

Odchyt pelikánů v liberecké zoologické zahradě.
FOTO: V liberecké zoo chytali na kajacích pelikány. Putovali pak do zimoviště

Můžeme tedy čekat velkou barevnou přeměnu památky? 
Ano, přiblížíme se historické podobě, vzhledu poutního areálu. Střecha bude také jiná, protože nebude na hlavní lodi kostela měděná, ale budou tam pálené tašky a jenom klempířské doplňky budou měděné. Uvnitř kostela se našly původní barokní nástropní malby pod přemalbami, kde ta barevná kombinace je také úplně jiná, než tam byla, také tam bude odstín mezi cihlovou a růžovou. Šedomodrá barva a bílá.

Ukrývala schránka na hlavní věži nějaké překvapení, dokumenty? 
Ve zvonici v klasické schránce na hlavní věži jsme našli paměťové zápisy, ale bohužel už byly zplesnivělé, byly tam ještě mince a potom i ostatek. Což je rarita, já jsem o tom tady slyšel poprvé a u katedrály Notre Dame v Paříži podruhé. U té věžičky, co se za letošního požáru pařížské katedrály zřítila, tam byly ostatky svatého Diviše. Nebývá to úplně zvykem vkládat ostatky do schránky věže. Tady byly ostatky svatého, jehož jména se nemůžeme dopátrat. Ale zpět k věži kostela, už je pokrytá měděným plechem, ono to vypadá jako natřené, ale není, je to patinovaná měď a máme úplně stejný odstín jako má Národní muzeum v Praze, kde má kopule azurovou barvu. Uvnitř věže se vyměňují dřevěná schodiště. Byly osazeny žaluzie se speciálním nátěrem, který usnadňuje vlet netopýrům, jejichž kolonie hnízdí na půdě kostela.

Starosti vám dělá samostatná stavba zvonice. Bude zase zvonit? 
Vyměněna je makovice věže, která má velmi komplikovaný a vzácný tvar. Uvnitř běží práce na schodištích a přípravné práce pro usazení replik tří zvonů. Ty byly zhotoveny v Astenu v Holandsku. Zvony ponesou jména Marie, Anna, František na počest investorky barokního areálu, velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské. A na věž půjdou na jaře. Bude je možné rozeznívat jak ručně, tak pomocí bezdotykového magnetického zařízení. Probíhá restaurování hodinového stroje, ciferníků a ručiček. Hodinový stroj se v minulém roce nacházel ve velmi prominentní společnosti, protože sdílel tutéž střechu s tehdy právě restaurovaným Staroměstským orlojem.

Stanislav PŘIBYL
• Narodil se v roce 1971.
• Administrátor římsko-katolické farnosti v Horní Polici.
• Bývalý generální vikář Litoměřické diecéze, současný sekretář České biskupské konference.

Vlakové koleje. Ilustrační foto.
Na trati z Mimoně do České Lípy bude v neděli večer výluka