Obyvatelé Staré Lípy požádali městský úřad o pomoc při přípravě připojení na veřejnou kanalizaci. Zákon jim totiž ukládá tuto povinnost, ale vzhledem k tomu, že jde o tři desítky objektů, nejsou přípravy snadné.
Mezi hlavní úskalí považují zásah do komunikace a inženýrských sítí. Pokud bude každý z majitelů rodinných domků zajišťovat všechna povolení a následnou stavbu sám, bude to nejen zdlouhavé, ale také drahé.
„Víme, že jako vlastníci rodinných domů máme povinnost stanovenou zákonem, ale vzhledem k věkovému složení obyvatel představuje nadměrnou zátěž, kterou nejsou schopni bez cizí pomoci zvládnout,“ píše se v dopisu zaslanému místostarostovi Janu Stejskalovi.
Připomínají, že v roce 1996, kdy bylo kanalizační řad vybudovaný, sice ze zákona povinnost připojit se neexistovala, ale také je město k připojení nevyzvalo.
Pomoc by podle obyvatel měla spočívat ve zpracování projektu přípojek, zajištění překopů komunikace a získání vyjádření správců sítí včetně stavebního úřadu, zda povolí připojení všech rodinných domků.
Podle Jana Stejskala město splnilo svou povinnost tím, že vybudovalo městskou kanalizaci. „Umožňujeme vlastníkům nemovitostí napojení na veřejnou kanalizace, přestože jsme v minulosti nebudovali odbočky z řadu,“ odpovídá Jan Stejskal. Dodává, že i přesto je napojení na řad technicky možné.
Nabízí se srovnání se situací v Dubici, kde město vybudovalo kanalizaci, ale majitelům rodinných domků pomohlo tím, že také postavilo veřejné části přípojek. „Chtěli jsme tak urychlit připojení rodinných domů tak, aby nedaleké koupaliště neznečišťovaly průsaky odpadních vod,“ vysvětlil místostarosta.
Město nyní prodává vlastníkům domů části přípojek. Jak upřesnila mluvčí úřadu Kateřina Amrichová, zatím se rozhodlo šedesát procent obyvatel Dubice, že se na kanalizaci připojí.
„Žádostí obyvatel Staré Lípy se budou zabývat českolipští zastupitelé. Rozhodnou, zda město pomůže vyřešit napojení na kanalizaci,“ dodal Jan Stejskal.
Kanalizační řad je ve Staré Lípě v hloubce dvou až tří metrů. V současné době jsou přepady ze septiků svedeny do dešťové kanalizace.
Podle vodního zákona musí každý majitel objektu od ledna příštího roku vyřešit likvidaci svých odpadních vod tak, aby splňovala emisní limity pro vypouštění odpadních vod.

Další zprávy z regionu najdete zde