Na ní se podařilo získat více než milion euro. Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje Cíl3 pokryje 90 procent celkových nákladů. Ty zbylé uhradí společnými silami město Nový Bor a polská Jelení Hora, které na projektu spolupracují.

„Z naší strany je stěžejní částí stavba třípodlažní spojovací budovy, která propojí stávající empírovou budovu sklářského muzea s roubeným domem v Kalinově ulici. Oba objekty jsou památkově chráněné, ale dům v Kalinově ulici je nyní kvůli špatnému technickému stavu využívaný jen částečně jako depozitář,“ vysvětlil Miroslav Jeništa, vedoucí odboru rozvoje města.

Přiklepnuté evropské peníze jsou výsledkem společné práce Sklářského muzea v Novém Boru a Krkonošského muzea v Jelení Hoře na projektu, jehož cílem je oživením česko–polských tradic podpořit rozvoj cestovního ruchu.

Jeho součástí je mimo jiné vytvoření nové stálé expozice zaměřené na česko–polskou sklářskou tradici nebo vydání dvojjazyčného průvodce Sklářským regionem a dalších informačních a propagačních materiálů.

Novoborští usilovali o kompletní rekonstrukci sklářského muzea několik let. „Projekt jsme měli připravený už od roku 2004, ale v žádostech o dotace jsme neuspěli. O to víc mě těší, že byl nyní schválený a z Evropského fondu regionálního rozvoje finančně podpořený projekt Oživení česko-polské tradice pro rozvoj cestovního ruchu,“ řekl starosta Nového Boru Jindřich Mareš