Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Zatím se nám myslím daří čelit všem nástrahám, které pandemie přinesla. Díky dobrovolníkům máme zajištěny pro občany textilní roušky a díky Libereckému kraji i nanofiltry. Spolupracujeme v rámci Svazku obcí Novoborska a pan senátor Jiří Vosecký už od prvopočátku krize pro nás zajistil v dostatečné míře desinfekci za výhodné ceny. Větší problémy tedy díky naší spolupráci máme vyřešeny.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Pochválit bych chtěl všechny občany obce i naše rekreanty za disciplinovanost, dodržování vyhlášených opatření, vzájemnou pomoc a toleranci. Myslím, že v tomto ohledu by mohla naše obec být vzorem.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Bez pomoci Libereckého kraje a desítek dobrovolníků by se nedala zajistit pomoc nejen našim občanům, ale především ani personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních i záchranných sborech. Vláda v tomto ohledu zcela zásadním způsobem selhala. To, jakým způsobem se na pomoci v rámci krize podílí dobrovolníci na celém území kraje je obdivuhodné a chtěl bych všem moc poděkovat.