Město Česká Lípa při zajišťování provozu MHD po 1. 1. 2019 postupuje transparentně, všechny kroky zveřejňuje, konzultuje s právníky a projednává na Zastupitelstvu města. Reaguje tak na oznámení Transparency Internetional a Oživení, že městu hrozí 20 milionová pokuta.

„Těší nás nebývalý zájem jak z Libereckého kraje, tak z organizací Oživení a Transparency International o Českou Lípu a jejich podněty vítáme, neboť pomáhají nám na cestě ke společnému dopravnímu podniku. Odmítáme však zjednodušování a vyhrožování či zastrašování vysokými pokutami, neboť jsme přesvědčeni o tom, že zmíněné organizace buď nemají dostatek informací, aby mohly vyvozovat takové závěry, anebo je záměrně zamlčují,“ říká starostka Romana Žatecká.

„V této souvislosti připomínáme, že Úřad pro hospodářskou soutěž řešil, na podnět Libereckého kraje, přípravu společného dopravního podniku města Česká Lípa a společností BusLine, a.s. a konstatoval, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední a to i přesto, že město Česká Lípa poskytlo Úřadu veškeré informace a dokumentaci, včetně již zastupitelstvem schváleného záměru na vytvoření společného dopravního podniku s BusLine, a.s.. Proto výtky v souvislosti s BusLine, a.s., na které Oživení a Transparency International upozorňují, bereme jako neopodstatněné,“ uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Konstatujeme, že společnost BusLine, a.s. nebude mít ve společném dopravním podniku většinu hlasovacích práv, nebude oprávněna jmenovat ani odvolávat většinu jednatelů (rozdělení jednatelů je 1:1), nebude oprávněna jmenovat ani odvolávat většinu členů dozorčí rady (rozdělení dozorčí rady je 4:1 ve prospěch města Česká Lípa), ani nebude podle připravované smlouvy o dalším postupu a společenské smlouvy vykonávat ve společném dopravním podniku rozhodující vliv.

Do orgánů nového dopravního podniku chceme za město lidi, kteří mají dostatek odborných a řídících zkušeností a rozhodně to nebudou trafiky politikům, byť by si to někteří velmi přáli. Tímto směrem město rozhodně nepůjde.

„Pro město Česká Lípa je jediné kritérium a to naprosto zásadní – uchovat ve městě stávající fungující dopravu, se kterou jsou občané už několik let spokojeni,“ dodává místostarostka Alena Šafránková.

„Každá cesta má svá rizika, to si uvědomujeme, a právě proto přípravy záměru probíhají transparentně, plně v souladu s právními předpisy. Ujišťujeme všechny, že před případným podepsáním smlouvy tzv. přímým zadáním učiníme všechny právními předpisy vyžadované kroky a splníme také všechny jimi vyžadované podmínky. Zároveň necháme veškerou finální dokumentaci posoudit nezávislými právníky,“ uzavírá starostka Romana Žatecká.