Trestní oznámení na neznámého pachatele za údajné šíření poplašné zprávy podala českolipská starostka Hana Moudrá.
Tohoto tresného činu se podle ní měl dopustit ten, kdo prostřednictvím českolipského Deníku šířil poplašnou zprávu o plánovaném protestním pochodu, který měl upozornit na velký příliv Rómů do České Lípy a který se měl konat v sobotu 10. května. Kromě samotného popsání údajného trestného činu vyčíslila starostka také škody, které městu vznikly.
„Náklady na posílení služby jenom u městské policie z důvodu avizovaného pochodu proti Rómům v České Lípě dne 10. 5. 2008 činí na mzdách strážníků přibližně tři tisíce korun. Služba byla posílena o pět strážníků na tři hodiny při průměrné mzdě strážníků s příplatky za sobotu 200 korun za hodinu. Další paušální náklady jako jsou amortizace, PHM a podobně, nejsou v této škodě zahrnuty,“ píše starostka v trestním oznámení.
Vzhledem k tomu, že na místo avizovaného, ale neuskutečněného protestního pochodu dorazila přibližně stejná skupinka i policistů ČR, dá se předpokládat, že škody budou minimálně dvojnásobné.
Vzniklé škody jsou tedy značné a skutečně by se tedy mohlo jednat o trestný čin. Navíc v trestním oznámení starostka říká, že avizování akce prostřednictvím českolipského Deníku vyvolalo vážné znepokojení části obyvatel města Česká Lípa.
S velmi dobře odůvodněným a důkazy podloženým trestním oznámením by tedy policie neměla mít žádný problém.
To ale pouze do chvíle, než zjistí, že v českolipském Deníku nevyšel článek o plánovaném pochodu v sobotu 10. května, jak píše starostka, ale o dva dny později, tedy v pondělí 12. května, a navíc s informací, že plánovaný pochod se nekonal.
O plánování akce nepadla před jejím údajným konáním v českolipském Deníku ani zmínka.

Viníka, který podle starostky vyvolal mezi lidmi vážné znepokojení, budou tedy muset policisté hledat někde jinde než na stránkách Deníku a jedna možnost se jim přímo nabízí.
Jsou to oficiální internetové stránky města Česká Lípa a jejich rubrika dotazy a odpovědi.
„Chtěli bychom uspořádat poklidný pochod Českou Lípou proti přistěhování cca 2500 Rómů do České Lípy za účelem zvýšit počet obyvatel. Pochod je prozatím naplánován na sobotu 10. 5. 2008 od baru Galaxie 14:00 (Sídliště Slovanka) až do 20:00 konec také u Baru Galaxie. Tímto žádám o povolení akce. Jednalo by se o prostý pochod Českou Lípou. Jde nám jen o to, poukázat na tuto skutečnost. Nic víc, nic míň,“ napsal dne 5. května do rubriky dotazy a odpovědi na internetových stránkách města oznamovatel akce.
To je jediná informace, která mohla lidi znepokojit. Jinde se totiž před termínem údajného konání akce vůbec neobjevila. A právě o tomto příspěvku informoval redakci českolipského Deníku jeden z těch starostkou popisovaných, znepokojených obyvatel města.
Je tedy zřejmé, že ke znepokojení lidí skutečně došlo, škody jsou vyčíslené a trestní oznámení podané.
Jediné, co je zatím nejasné, je viník, který vše způsobil. Je to ten, kdo akci oznamoval, ale neuskutečnil, nebo ten, kdo o plánování akce věděl a informaci o jejím možném konání zveřejnil na svých internetových stránkách? Na tyto otázky bude muset odpovědět až policejní vyšetřování.