Na jednání dorazil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který přislíbil řešení mnohých problémů.

Nemocnice

Na úvod jednání se přetřásal plánovaný majetkový vstup města Česká Lípa do místní nemocnice. Kraj nabídl České Lípě odkup 49 procent podílu za zhruba 160 milionů, které by následně byly využity na její další renovaci. Zastupitelstva České Lípy a kraje budou o návrhu jednat na příštím zasedání.

„Chtěl bych říct jednu věc. Když byla nedávno moje třiaosmdesátiletá matka hospitalizována, tak její první SMS nebyla o tom, jak jí je, ale žádala mne, abych jí přivezl toaletní papír. Druhá byla, že nemusím pospíchat, že sousedka jí půjčila ten svůj. Vy tu mluvíte o milionech, které se investují, ale první věc, jakou pacienti a jejich příbuzní při hospitalizaci vnímají je, jak je o ně postaráno," řekl starosta Kravař Vít Vomáčka, aby vzápětí navrhl rychlé řešení.

„V Kravařích máme zhruba 850 lidí, tak jsme ochotni nemocnici přispět na 850 špulek toaletního papíru," řekl a vyzval ostatní starosty, aby se k němu připojili. Dále zmínil fakt, že pokud je občan pozván do nemocnice na vyšetření, tak většinou nastoupí o den dříve, ale na ten den si zároveň musí obstarat vlastní jídlo. To dobrý dojem také neudělá.

„Tohle si proberu s panem ředitelem," odpověděl hejtman Martin Půta, aby po řadě dalších stížností starostů přislíbil, že dá řediteli nemocnice za úkol, aby uspořádal setkání starostů s nemocnicí.

Silnice

„V loňském roce jsme do krajských silnic investovali téměř 1,4 miliardy. K tomu, abychom ty silnice opravili všechny, bychom potřebovali hrubým odhadem šest a půl miliardy. Vzhledem k příjmům kraje by to trvalo tři roky a nesměli bychom investovat do ničeho jiného," popsal hejtman Martin Půta ve zkratce hlavního původce rozbitých silnic nedostatek peněz.

„Já bych navrhoval jednu opravu, která by kraj nestála ani korunu," podotkl starosta Stružnice Jan Mečíř v narážce na nedávnou rekultivaci bývalého skladu pohonných hmot v České Lípě. Všechny nákladní automobily se sutí tehdy jezdily přes Skalici s tím, že pokud dojde k poškození komunikací, investor náklady na obnovu uhradí.

„Stačilo by ze strany kraje kontrolovat to, co sami ujednali," dodal Mečíř.

Inkluze

Zásadní obavou obcí jakožto zřizovatelů škol je nárokovost jednotlivých opatření, které žákům budou muset školy zajistit. Nejedná se jen o školené asistenty, ale i o speciální pomůcky, technické úpravy budov a další, ne zrovna levné záležitosti.

Jako problém se může ukázat i nedostatek odborníků, kteří budou posuzovat jednotlivé žáky a zařazovat je do skupin podle jejich potřeb.

„Myslím si, že 1. září se nic zásadního nestane," říká Luděk Tesarčík z krajského odboru školství.