Hlavním důvodem, proč je stát převzal, je veřejný zájem, který spočívá v úspoře financí, které jsou vynakládány na správu a vypořádání majetku.

Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní a neplodná půda. Na většině z nich roste tráva, křoví a stromy. Pozemky jsou v blízkosti luk a pastvin. Tři z těchto pozemků leží ve třetí zóně Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

ÚZSVM pozemky nabídne k bezúplatnému převodu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím. Pokud o ně nikdo z nich neprojeví zájem, budou pozemky nabídnuty veřejnosti.

Rybaření. Ilustrační foto.
Na rybníku v Dubici byli pytláci. Muži lovili ryby bez povolení