Až čtyřicet milionů korun ze státních zdrojů dostane a využije ještě do konce letošního roku českolipská Nemocnice s poliklinikou. Uspěla totiž se čtyřmi novými projekty v programu, v rámci něhož stát dotuje rozvoj nemocnic v regionech.

„Ministerstvo zdravotnictví schválilo naše projekty na rekonstrukci dětského oddělení nemocnice, rekonstrukci horizontálních rozvodů, rekonstrukci čtyř výtahů v hlavní budově nemocnice a obnovu klimatizačního zařízení pro výrobu chladu," popsal pro Deník Jaroslav Kratochvíl, generální ředitel českolipské nemocnice.

Zásadní investice

Čtyřicet milionů a pět set tisíc korun je maximální částka, kterou může českolipská nemocnice od ministerstva zdravotnictví získat. Přesná výše státní podpory se bude odvíjet od nabídek vítězných uchazečů o zakázky.

Podle vedení nemocnice stojí za úspěchem precizní příprava projektů, která je zásluhou především technického a provozního ředitele nemocnice Ivana Garaje, a také pomoc krajského radního pro zdravotnictví Petra Tulpy při jednání na ministerstvu.

Nemocnice přesvědčila státní úředníky, že investice, o které teď usiluje a na které potřebuje státní podporu, jsou pro její další rozvoj zásadní. Platí to především pro rekonstrukci horizontálních rozvodů tepla, vody a chladu.

„Rozvody vykazují známky značného poškození, často dochází k poruchám a lokálním haváriím," popsal současný stav technický a provozní ředitel Ivan Garaj. „Zabezpečení provozu těchto rozvodů je možné pouze s vynaložením značného úsilí a nemalých finančních prostředků. Je evidentní, že tento stav je dlouhodobě neudržitelný."

Projektant odhadl investici v případě rozvodů na 23 milionů korun včetně DPH, státní podpora by měla být ve výši 18,4 milionu korun, zbytek zaplatí nemocnice ze svého. „Předpokládáme, že výměna rozvodů bude ze čtyř dotovaných projektů časově nejnáročnější. Posune nás ale o velký kus dopředu, po jejím dokončení už budu zbývat jen rekonstrukce vertikálních rozvodů," upřesnil generální ředitel Kratochvíl.

Nové projekty Nemocnice s poliklinikou1) Rekonstrukce horizontálních rozvodů
• cílem je zlepšit stav dodávek tepla, chladu, vody a dalších médií v prostorách nemocnice
- odhady ceny: 23 milionů, stát dá 18,4 milionů
2) Rekonstrukce dětského oddělení
• důvodem rekonstrukce je dispoziční řešení dětského oddělení a stávající zastaralé vybavení dětského oddělení, jež je v provozu od roku 1981. Odhad nákladů: 6,4 milionů, od státu 5,1 milionu
3) Rekonstrukce dvou osobních a dvou nákladních výtahů
• důvodem rekonstrukce je technický stav výtahů, které nebyly od roku 1984 modernizovány. Odhad nákladů: 9,63 milionů, dotace 7,704 milionů
4) Rekonstrukce centrální výroby chladu
• zařízení je na konci své životnosti (z r. 1984): Náklady, dotace: 11,6 / 9,28