Více nástrojů pro řešení problému chudoby a sociálně vyloučených lokalit bude mít už od ledna postupně k dispozici Nový Bor. Státní Agentura pro sociální začleňování totiž zařadila Nový Bor mezi devět nových měst, které zapojí do programu bojujícího proti vzniku ghett. Pro Nový Bor to ale především také znamená exkluzivní přístup k některým evropským dotacím.

„Do výběrového řízení, z něhož jsme vybírali města a obce, které se do našeho programu zapojí, se přihlásilo 11 lokalit. Vybrali jsme devět z nich," uvedl Václav Zeman z Agentury pro sociální začleňování. Kromě Nového Boru jde také o Chomutov, Liberec, Most, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad Sázavou.

Vedení města v Novém Boru již na jaře veřejně oznámilo, že o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vážně uvažuje. A to i přesto, že situace v Novém Boru není tak hraniční jako v Ralsku, které s Agenturou spolupracuje už několik let a jehož část se pohybuje na hraně mezi sídlištěm a ghettem. Na druhou stranu v Novém Boru žije významná komunita romské menšiny a v roce 2011 tu po mačetovém útoku hrozily sociální nepokoje.

Sociální bydlení i zaměstnávání

Město by se ale rádo s pomocí státní Agentury pro sociální začleňování zaměřilo spíše na další věci. „Aktuálně k řešení na našem území je například zaměstnávání osob dlouhodobě vedených v evidenci úřadu práce, zdravotně handicapovaných, zajištění prostupného bydlení pro všechny cílové skupiny od bezdomovců po mladé rodiny s dětmi," uvedla již dříve Stanislava Silná, místostarostka Nového Boru. „Kvalitní sociální bydlení s registrovanými sociálními službami již naše město poskytuje, ale chybí nám například peníze na rekonstrukci objektu ubytovny v Severní ulici," dodala.

Agentura pro sociální začleňování počítá s tím, že v Novém Boru (stejně jako to již funguje v Ralsku) vznikne platforma s názvem Lokální partnerství, která zahrne všechny místní subjekty podílející se na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Kromě města by se tak měly zapojit školy, úřad práce, policie či neziskové organizace.

Dalším výstupem bude takzvaný místní strategický plán sociálního začleňování. Ten stanoví konkrétní cíle a Agentura pak bude město podporovat při získávání prostředků na konkrétní projekty, které budou z plánu vycházet. „Může jít například o posílení sociálních služeb, rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, vznik komunitních center, projekty podpory zaměstnanosti nebo podporu škol pro práci s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí," uvedl Václav Zeman.

I Nový Bor vidí značný prostor ke spolupráci třeba právě v oblasti vzdělávání. Město by například uvítalo, kdyby se více subjektů, než jenom školy, zapojilo do snah o to, aby se společně vzdělávaly úplně všechny děti bez ohledu na jejich zdravotní stav, sociální, kulturní a rodinné zázemí.

Jak zdůraznil novoborský starosta Jaromír Dvořák, veškeré aktivity budou plánovány tak, aby byly ku prospěchu všem obyvatelům, přestože se primárně odvíjejí od potřeb sociálně vyloučených obyvatel obce

„Město Nový Bor se již nyní snaží systematicky řešit tuto problematiku a pomoc vládní agentury může značně usnadnit financování jak investičních, tak neinvestičních vizí města," řekl Dvořák.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 a je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR.

Smyslem a cílem její práce je poskytovat podporu obcím v procesu sociální integrace a propojovat subjekty veřejné správy i neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Cílem je zlepšení kvality života pro všechny obyvatele obce, nejen pro sociálně znevýhodněné.