Město Česká Lípa bude v sobotu 28. října oslavovat setkáním u „Lípy svobody“ na Slovance, položením květin u pomníku na náměstí Osvobození a večerním lampionovým průvodem s opékáním špekáčků na Vodním hradě Lipý.

K oslavám se přidají i místní skauti ze střediska Řetěz. V jejich sídle v Moskevské ulici bude od 10.00 do 17.30 hodin probíhat den otevřených dveří a na 15. hodinu je naplánovaná prohlídka střediska s výkladem o historii a současné činnosti českolipských skautů.

V Mimoni pořádají sváteční setkání místní junáci společně s městem, DDM Vážka a ZUŠ. Sraz je v 10.00 hodin v parku u zámeckého mostu u stromu republiky - Skautské lípy svobody.

Pietní akt chystají také v Zákupech. Uskuteční se v sobotu u Lípy svobody před ZŠ a MŠ Zákupy od 16.00 hodin.

Program oslav v České Lípě:

10.00 - 17.30 hodin - Den otevřených dveří u českolipských skautů – na návštěvu střediska Řetěz v Moskevské ulici čp. 685/30 zve organizace Junák – český skaut

13.30 hodin - Veřejné setkání u „Lípy svobody“ na Slovance

14.30 hodin - Položení květin u pomníku na náměstí Osvobození

15.00 hodin - Prohlídka střediska Řetěz v Moskevské ulici s výkladem o historii a současné činnosti místních skautů

18.00 hodin - Lampiónový průvod z náměstí T. G. Masaryka na hrad Lipý

18.15 hodin - Tradiční opékání vuřtů na hradě (pro děti vuřt zdarma, ostatní si ho budou moci zakoupit)