Záchrana ano, sociální byty rozhodně ne. Skvostné místo, kde se v historii vyráběly lustry do celého světa, není obyvatelům Kamenického Šenova lhostejné. Do středu ruiny bývalé továrny Elias Palme, která desetiletí chátrá a už jen na pár místech připomíná kouzelnou historii, dorazilo o budoucnosti Eliášky diskutovat na osm desítek lidí.

Setkání zorganizovala mladá architektka Tereza Šváchová, autorka projektu na záchranu budovy, která je od roku 2007 kulturní památkou. Původně plánovaná neformální debata o současném stavu i budoucnosti Eliášky se chvílemi proměnila v bouřlivou diskuzi plnou výčitek. „Zanedbali jste to,“ ozývalo se z davu.

Ještě větší rozruch však způsobila věta majitele budovy Romana Procházky, který objekt koupil v roce 2014. „Jsem otevřený možnostem. Určitě souhlasím s tím, že by budova měla být pro lidi. Můžeme zde vybudovat například sociální byty,“ uvedl Procházka. Ihned po jeho slovech se začaly zvedat řady rukou a místní se s tímto plánem odmítli ztotožnit. Někteří občané apelovali na přítomného starostu, aby budovu od majitele město odkoupilo.

Mají jiné priority

„Zatím nikdo nedal na papír, kolik by to město vlastně stálo. Není jasné, kdo by platil případnou spoluúčast na dotaci, kdo by hradil předfinancování projektu. Musela by se zaplatit částečná demolice a další náklady. Navíc máme jiné investice, které lidi chtějí přednostně, jako je rekonstrukce kina, nebo vybudování splaškové kanalizace,“ sdělil starosta Kamenického Šenova František Kučera.

I přes veškeré výtky nakonec vznikla alespoň nějaká dohoda. „Za zásadní považuji, že přijeli konečně i zástupci spolku Eliáška a dohodli jsme se na společné schůzce, která je naplánovaná na prosinec tohoto roku,“ podotkla architektka Tereza Šváchová.

Na prosincovém setkání by se měli sejít zástupci spolku Eliáška, kde je i majitel budovy Roman Procházka, sklářské společnosti Light&Glass, která slíbila pomoci s propagací projektu architektky, dále zástupci města Kamenicky Šenov, Libereckého kraje a jako nezávislý člen bude pozván i ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Pavel Kopřiva.

Výsledkem schůzky by měla být jasně naplánovaná strategie do budoucna a uzavření spolupráce mezi jednotlivými subjekty.

Eliášku, jak místní továrnu nazývají, kde v minulosti sídlil jeden z nejrespektovanějších výrobců luxusních svítidel, přestal tehdejší vlastník státní podnik Lustry využívat v roce 1972. Od té doby secesní stavba z roku 1905 chátrá.