„Cílem zahajované investiční akce je s využitím objektů čistírny odpadních vod Sosnová vybudování nové čerpací stanice odpadních vod s výtlakem na stokovou síť Česká Lípa. K čištění odpadních vod ze Sosnové pak bude sloužit dostatečně kapacitní čistírna odpadních vod v České Lípě, do listopadu 2011 procházející celkovou rekonstrukcí,“ uvedl Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

„V současné době je čistička v Sosnové přetížená,“ doplnila Dagmar Haltmarová, mluvčí SVS.
Odpadní vody ze Sosnové odvádí jednotná kanalizace na čistírnu odpadních vod z roku 1977, kde od té doby neproběhly žádné rekonstrukce, takže její stavební i technologická část je již dožitá. Původní kapacita byla pro 1200 obyvatel, ale z provozně-technických důvodů je nyní využitá jen jedna nádrž, čímž se kapacita snížila na polovinu. Nyní je napojeno 710 obyvatel.

Nová čerpací stanice odpadních vod bude vybudována v nyní neprovozované nádrži. Druhá z nádrží bude využita jako akumulační nádrž pro zachycení dešťových přítoků.
Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 11,797 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem stavby je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o.