Okružní křižovatka vzniká v místech u Novozámeckého rybníka, kde se protínají dvě silnice první třídy – č. 9 a č. 15. Řidiči zde nenaleznou žádnou nařízenou nebo doporučenou objízdnou trasu a musí vyčkávat až na znamení semaforu. Po velkou část dne se tak ve všech směrech, od České Lípy, Jestřebí a Litoměřic, tvoří dlouhé kolony.

Jak pokračuje stavba v Zahrádkách.Zdroj: DeníkJak aktuálně Deníku potvrdila mluvčí Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem dopravního díla, současný režim potrvá do prosince tohoto roku. „Semafory budou na stavbě až do konce výstavby, tedy do prosince 2021. Bohužel není možné stavbu realizovat bez omezení provozu,“ sdělila Ledvinová.

Výstavba probíhá za částečných uzavírek tak, aby byl zachován minimálně jeden jízdní pruh. Stavební práce, jejichž dodavatelem je STRABAG, začaly 10. června. Poslední dva srpnové dny zde stavbaři v rámci přestavby křižovatky pokládali asfaltové vrstvy vozovky. Konkrétně na silnici I/15 a polovině silnice I/9 v prostoru budoucích ramen okružní křižovatky.

Místo nehody. Silnice I/9, katastr. Újezd u Jestřebí
Léta suchý topol u Újezdu zabil řidiče. ŘSD se k odpovědnosti nehlásí

Jak mluvčí ŘSD ujistila, stavba postupuje podle platného harmonogramu a zhotovitel plní všechny kontrolní termíny. „Na stavbě nedošlo k žádným komplikacím nebo neočekávaným událostem,“ konstatovala s tím, že poslední změnou bylo 9. září převedení provozu na hotovou část okružní křižovatky a zahájení prací na další etapě. „Vzhledem k časově náročnějšímu projetí stavby byl prodloužen interval na světelné signalizaci,“ doplnila Nina Ledvinová.

11 tisíc aut denně

Podle údajů ŘSD činí v místě denní intenzita dopravy až 11 tisíc vozidel, z toho tvoří přibližně čtvrtinu nákladní automobily. „Je to peklo, připadá nám, že ten, kdo tohle povolil, zapomněl, že zde bydlíme,“ posteskla si Bohumila Bílá. „Stavba se měla dělat postupně, nejprve jedna půlka silnice, pak druhá, ale bohužel není tomu tak. Navíc řidiči tady nedodržují vzdálenost a o rychlosti ani nemluvím,“ řekla žena.

O tom, že tak vleklá stavba je nepříjemným zásahem do běžného života obyvatel Zahrádek, ví starosta Ladislav Chvojka. „Problém je to veliký, ale bylo potřeba s křižovatkou už něco udělat, musíme vydržet, než stavbaři dílo dokončí. Ještě jim teď toho zbývá hodně, ale slíbili, že se do termínu vejdou,“ komentoval současný stav zahrádecký starosta. Jak zmínil, nejvyhrocenější situace v průjezdnosti obcí nastala před týdnem, v době konání Zahrady Čech v Litoměřicích, kdy se na silnici I/15, která do Litoměřic vede, tvořily nekonečné kolony: „Měli jsme tu dvouhodinové fronty. Auta stála až v úrovni vzdálené železniční stanice,“ upřesnil Chvojka.

Silnice u Jestřebí svádí k hazardní jízdě
Silnice u Jestřebí svádí k hazardní jízdě. Nebezpečné předjíždění skončilo smrtí

Na druhou stranu uvítal, že přestavbou křižovatky získá vesnice i nové autobusové zastávky a nové čekárny, přechody pro chodce, samostatné sjezdy k motorestům, záliv pro vyjíždění autobusů ve směru od Prahy či parkoviště u motorestu. „Čekali jsem na řešení dlouhá léta. Jakmile se vyřeší tato křižovatka dvou jedniček, nepochybně dojde k lepší plynulosti dopravy přes obec. Ta I/9 tady byla prioritní a odbočit na ni z druhé silnice první třídy I/15 byl mnohdy značný problém. Také jsme tu měli časté dopravní nehody,“ poznamenal starosta Chvojka. 

Úprava začíná před začátkem obce Zahrádky a končí za mostem přes Robečský potok. Silnice I/15 bude upravena v úseku odpojení místní komunikace vlevo – křižovatka s I/9 v délce 99 metrů. Stěžejním objektem je vybudování pětiramenné okružní křižovatky, do které budou zapojeny silnice I/9 a I/15, motorest Na Kovárně a hostinec Na staré poště. Křižovatka je navržena o průměru 40 metrů. Na ni navazují úpravy větví ve směru na Českou Lípu, Mělník (silnice I/9) a Litoměřice (silnice I/15).

Dopravu kolem celého středu České Lípy řídí semafory stavbařů.
Řidiči i chodci musí být opatrní. Dopravu kolem centra Lípy brzdí stavební ruch

Pro přepravu těžkých rozměrných nákladů ve směru od Mělníka na Litoměřice bude vybudován průjezdný koridor šířky 10 metrů, o vnějším poloměru 45 metrů a vnitřním poloměru 35 metrů. „Vzhledem k tomu, že silnice I/9 i I/15 jsou součástí tras pro přepravu nadměrných nákladů, byl návrh křižovatky konzultován se Sdružením přepravců těžkých a nadměrných nákladů,“ podotkla mluvčí ŘSD.

V rámci přestavby dojde k vybudování propustku pod silnicí I/15, k opravě kamenné parapetní opěrné zdi, k realizaci dešťové kanalizace pro odvodnění prostoru křižovatky, k výstavbě chodníků, autobusových zálivů včetně nástupišť a k přeložkám a ochranám inženýrských sítí. Z důvodu výstavby křižovatky muselo být přemístěno od motorestu Na Kovárně i výtvarné dílo – pískovcové obří vejce.