„Zpozdila se dodávka výztuží do základů a mostních opěr. K dispozici by měla být až v následujícím týdnu,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města na novoborském městském úřadě Jan Toms. Podle ujištění stavební firmy SANAP, která získala městskou zakázku na stavbu za zhruba 6,2 milionů korun, by zdržení nemělo ovlivnit konečný termín dokončení, který je do konce letošního listopadu.

Demolice stávajícího a výstavba zcela nového mostu na jedné z hlavních dopravních tepen ve městě je nutná kvůli havarijnímu stavu mostní konstrukce, kterou odhalila pravidelná prohlídka v roce 2018 a na jejímž základě se musela tehdy uzavřít část pro pěší.

Město Nový Bor letos v zimě vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V opakovaném výběrovém řízení, kdy původně vítězné firmy neposkytly finální součinnost při podpisu smlouvy, zakázku získala společnost SANAP.