Objekt po rekonstrukci slouží jako informační centrum s výstavními a prezentačními prostory. Půdorysně ani výškově se budova neliší od té původní. Avšak pro umožnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu je ve vnitřním dvoře přístavba nového výtahu.

Výtahová šachta svojí výškou nepřevýšila stávající objekt a pohled z náměstí tak nebyl narušen. Z důvodu obslužnosti objektu osobami s omezenou schopností pohybu byl upraven hlavní vstup z náměstí pomocí rampy.

Jak hlasovat

Na stránkách Deníku jsme vám postupně představili všech 11 nominovaných staveb. Hlasovací kupón, který najdete níže, můžete zaslat na adresu: Krajský úřad LK, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec, k rukám Ing. Jany Ledecké. Kupóny můžete zasílat do 31. srpna. Hlasovat je možné také na na internetové adrese www.kraj-lbc.cz v sekci Stavba roku Libereckého kraje.

Výsledky letošního ročníku soutěže, včetně držitele Ceny sympatie občanů LK, budou vyhlášeny 13. září.