Školští odboráři požadují od poslanců příslib navýšení rozpočtu školství na příští rok o tři miliardy korun. Pokud je nedostanou, jsou připraveni 4. prosince stávkovat.
Zajímalo nás, jak se stávka dotkne základních škol v Novém Boru.
V omezeném rozsahu proběhne stávka na ZŠ náměstí Míru. „Stávka se týká pouze prvního stupně, kde se bude vyučovat pouze ve čtyřech třídách, a školní družiny, která také nebude fungovat. Provoz druhého stupně bude bez omezení a rovněž školní jídelna normálně zajistí obědy,“ sdělila Zuzana Tomsová, ředitelka ZŠ náměstí Míru v Novém Boru. Podotýká také, že rodiče a další zákonní zástupci žáků byli o stávce včas informovaní.
Naproti tomu v ZŠ U Lesa budou stávkovat nejen všichni pedagogičtí pracovníci, ale také další zaměstnanci školy. „Stávka se u nás týká prvního i druhého stupně, jídelny i školní družiny,“ potvrzuje ředitele školy Jindřich Novák s poznámkou, že učitele plně chápe. I ZŠ U Lesa informovala rodiče v žákovských knížkách.
Pouze 1. stupeň má novoborská ZŠ Generála Svobody v Arnultovicích.
„Se stávkou souhlasíme, podporujeme ji, ale vzhledem k tomu, že k nám docházejí pouze žáci prvního stupně, stávkovat nebudeme,“ zdůvodnila Jiřina Macáková, ředitelka školy.
„Naše škola do stávky nevstoupí,“ sdělil Pavel Kopecký, ředitel Základní školy praktické v Nové Boru.

Další zprávy z regionu najdete zde