Jako na talíři má Jaroslav Mareš již několik měsíců stavbu supermarketu ve Cvikově. Bydlí totiž naproti. Všiml si, že z několika pozemků v blízkosti obchodu vznikají obrovská odkladiště vykopané hlíny ze stavby. A parcely nepatří stavební firmě, ale městu. Navíc pozemky hyzdí rigoly vyježděné těžkou technikou, poškozený je podle Jaroslava Mareše také plot u sousedního soukromého pozemku.

Bezohlednost dělníků se mu nelíbí, a proto podal stížnost na městský úřad ve Cvikově, ke které se připojili i další sousedé. Místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla tvrdí, že stavaři poškozené pozemky do původního stavu vrátí.

Nic si nevyfotil

„Chápu, že když se někde staví, nevypadá okolí vždy nejlépe. Ale to, co jsem viděl ve Cvikově, mě zděsilo. Ačkoli se jedná jen o malé území, zcela jistě by se dalo přistupovat k pozemkům citlivěji,“ popsal Jiří Stránský, ekologický aktivista a člen Společnosti pro trvale udržitelný život v České Lípě. Právě toho si na pomoc pozval Jaroslav Mareš.

„Na pozemky se přišel podívat vedoucí stavebního odboru Pavel Pandadis. Jenže si místo nenafotil ani jinak nezdokumentoval. Pozemky proto stále vypadají stejně. Dělníci sice některé díry zavezli štěrkem, ale tak velké rigoly už nikdy nikdo nedá zpět do původního stavu,“ řekl Jaroslav Mareš.

Ten pak počínání stavební firmy oznámil jak referentce životního prostředí Lucii Kolbabové, tak stavebnímu a investičnímu technikovi Petru Vrabcovi. Ten na místo vyslal Pavla Pandadise.

„Kolega z úřadu se šel na stavbu podívat ještě tentýž den, co jsme se o problému dozvěděli. Pozemky, na kterých jsou nyní hromady hlíny, město zapůjčilo stavební firmě,“ podotkl Petr Vrabec.

Podle Pavla Pandadise jediné, co může udělat, je dohlédnout, aby firma po ukončení stavby uvedla pozemky do původního stavu.

„Stavba Penny marketu ve Cvikově probíhá výhradně na pozemcích, které město společnosti Stavokombinát prodalo. Kromě toho jsme jim zapůjčili sousední pozemky, na které navezli hlínu z terénních úprav. Po dokončení supermarketu část hlíny dělníci odvezou a další její část použijí na zarovnání vyježděných brázd a celkové srovnání pozemků do původního stavu. Navíc o parcely, které nyní mají od nás jen zapůjčené, mají do budoucna zájem,“ upřesnil místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla.

Kromě brázd na pozemcích si Jaroslav Mareš stěžoval také na psa, kterého na místě má hlídací agentura. Tvrdil, že pes napadá kolemjdoucí občany nebo napadá slepice jedné ze sousedek.

„Upozornil jsem stavbyvedoucího, aby psa hlídali,“ uvedl Pavel Pandadis. Podle Jaroslava Mareše však pes po pozemcích běhá dál.

Supermarket měli ve Cvikově otevírat již v dubnu, podle lidí z městského úřadu se ale termín zpozdí. Konečně nakoupit v novém obchodě by si tak Cvikovští měli zhruba v polovině května.