Mnoho desítek stížností dorazilo různými cestami na českolipskou radnici. V drtivé většině se jednalo o oprávněné nářky nad stavem silnic a chodníků, jejichž průchodnost značně zkomplikovaly přívaly sněhu posledních dní.

Starostka České Lípy Romana Žatecká proto vyhlásila na pondělí 16. ledna kontrolní den. Společně s dalšími zástupci města se sešla přímo v několika vytipovaných lokalitách s představiteli společnosti AVE, jenž pro město zimní údržbu na základě rámcové smlouvy provádí.

„Já mám ten problém, že když se podívám na chodník, vypadá na první pohled schůdně, když ale dojde na křížení s výjezdy na silnici, jde se člověku už mnohem hůř," podotkla Romana Žatecká na první zastávce prováděné kontroly v ulici Antonína Sovy na sídlišti Slovanka.

Mluvila z vlastní zkušenosti, podle svých slov právě tudy procházela během uplynulého víkendu, a dobře se jí prý nešlo. Podobně jako mnoha desítkám občanů, kteří se nejen na základě následné výzvy ozvali radnici. Míst, odkud by stížnosti nezněly, mnoho nebylo. Občané často vytýkají, že pracovníky údržby po městě nevidí.

Jsou ale i tací, kteří si se sněhem hlavu tolik nelámou. „Vždyť je to hezké, když je sníh," řekla během obhlídky další lokality paní Matějíčková, milá důchodkyně ze Špičáku. Ani její invalidní manžel si příliš nestěžuje. Podle jeho slov pamatují i mnohem horší zimy. „To víte, že se na tu romantiku raději díváme z okna," dodali na závěr s úsměvem.

Techniky je málo

„Klidně do údržby zainvestujeme více peněz, ale potřebujeme mít jistotu, že budou komunikace pro občany průchodné," řekl směrem k zástupcům společnosti AVE místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Společnost AVE má podle slov jejích představitelů relativně málo techniky způsobilé k údržbě komunikací. Na úklid chodníků mají jen čtyři vozidla. „Navíc máme problémy na sídlištích, kde by měla na úklidu silnic pracovat těžší technika, která tam ale kvůli množství aut neprojede. Užší vozidla k údržbě chodníků proto zhruba padesát procent času tráví na sídlištích údržbou silnic," vysvětlil zástupce společnosti AVE František Ondřejka s tím, že pokud nesněží, jsou schopni město uklidit za necelý den. „Pokud ale vytrvale sněží, jsou prohrnuté cesty během několika hodin znovu v původním stavu," dodal.

Jak uvádí mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová, firma AVE CZ má v České Lípě na starosti 150 kilometrů chodníků a 130 kilometrů silnic. „Firma se má řídit nařízením města č. 2 z roku 2010, v němž je stanoven rozsah, způsoby i lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků," říká Bayerová. Dále podotýká, že zimní úklid chodníků a komunikací při mírné zimě stojí město tři až čtyři miliony korun. „Letos to bude odhadem dvojnásobek," dodává.

Prioritní plán

Smluvní podmínky, které má město nastaveno, jsou podrobné. Existuje například prioritní plán komunikací, které musejí být uklizeny v daném čase od ukončení spadu sněhu. Pořadí důležitosti má tři stupně.

Do čtyř hodin musejí být uklizeny například páteřní ulice Šluknovská a Jáchymovská na Ladech, dále Severní nebo Havířská. Jako druhé v pořadí, do dvanácti hodin, musejí být v pořádku převážně obslužné komunikace na sídlištích. Jedná se například o ulice Lomená, Komenského, Bratří Čapků, či Jiřího z Poděbrad.

Nejmenší prioritu mají ulice s menším zasídlením, jakými je lokalita U Kola a ulice Na Kopečku. Zde se jedná i o okrajové a místní části Častolovice nebo Vlčí Důl.

Než letošní sníh sám odtaje, slíbila společnost AVE, že se pokusí zaměřit na kritická místa a nejčastější zdroje problémů.

„Dohodli jsme se, že ještě dnes nasadí na úklid autobusových zastávek a především na křížení chodníků a komunikací další techniku," uvedla Petra Novotná, vedoucí odboru technické správy majetku města Česká Lípa.

Následovat by mělo i další vzájemné jednání o budoucím postupu.