Ovládla je naprostá bezmoc, když si jejich sousedé, rodina Kalenských, najala odbornou firmu, aby rozebrala stodolu, kterou Sixtovi užívali. Ti doplatili na nová pravidla po změně katastrálních předpisů. Započatou demolicí vyvrcholil dlouholetý spor mezi oběma rodinami. Poškozená se ale cítí i obec a celé Stvolínky ovládla velká vlna emocí.

Jsme bezmocní

„Je to bezmoc a ponížení. Nikde není žádné dovolání, protože podle zákona je vlastně všechno správně. A je úplně jedno, že stodola je více než metr pod úrovní pozemku Kalenských a jediný vchod do nemovitosti je pouze ze dvora Sixtových,“ zlobí se Ivana Říhová, sestra Evy Sixtové.

Stejně mluví i syn původních obyvatel rodinného domku Jiří Vít: „Rodiče se sem přistěhovali hned po válce a byli jsme jediní, kdo stodolu užíval. Byla to původně zemědělská usedlost a ta měla vždy uzavřený dvůr.“ „Můžu odpřísáhnout, že stodola vždycky patřila k domu, kde teď bydlí Sixtovi, byli tam ustájeni koně,“ tvrdí starousedlík Václav Holeček.

Chtěli demolici

Oč vlastně jde? Sixtovi zakoupili v 90. letech bývalou zemědělskou usedlost v náhradní restituci. Zhruba ve stejné době se do sousedního rodinného domku nastěhoval manželský pár Monika a Pavel Kalenští. Ti při běhání po úřadech kvůli stavbě garáže zjistili, že pozemek pod stodolou je jejich a obrátili se na českolipský soud s žalobou o její vyklizení.


Ze spisu Okresního soudu v České Lípě vyplývá, že žalobu posléze stáhli a zároveň vyjádřili ochotu domluvit se se Sixtovými na odprodeji pozemku, protože nemohli podle katastru nemovitostí prokázat, že stodola je v jejich vlastnictví´Pavel Kalenský se písemně obrátil na zdejší zastupitele a požádal, aby mu obec prodala pozemky, které měl dosud v pronájmu a využíval je jako zahradu.

„Tím bych chtěl vyřešit problém s nevyjasněným vlastnictvím stodoly, kterou využívají manželé Sixtovi. S nimi došlo k dohodě o odprodeji pozemku pod stodolou výměnou za zaplacení části pronajatého pozemku,“ zdůvodnil svoji žádost.

„Abychom vylepšili sousedské vztahy, vyšli jsme jim vstříc a prodali ještě větší výměru, než kterou požadovali,“ říká starostka Stvolínek Jana Kušneriková a upřesňuje: „Pozemky jsme Kalenským prodali za padesát korun za metr čtvereční a za stejnou cenu měli od nich koupit Sixtovi pozemek pod stodolou.“

K tomu ale po prodeji obecních pozemků nedošlo a manželé Kalenští se naopak obrátili na stavební úřad v České Lípě, aby byla stodola odstraněna. Úřad jejich žádosti nevyhověl. „Máme pocit, že nás vlastně manželé Kalenští podvedli,“ podotýká Jana Kušneriková.

Majitel je jasný

Obě rodiny tvrdí, že dohoda za celou dobu nebyla možná. „Pozemek jsme chtěli prodat, ale dohoda se Sixtovými nebyla možná,“ tvrdí Pavel Kalenský.

„Proč by, proboha, sestra odmítla koupit pozemek, který vycházel na pět tisíc,“ oponuje Ivana Říhová. To je nyní jedno, protože od loňského podzimu katastr nemovitostí deklaruje, že Monika a Pavel Kalenští jsou vlastníky stodoly.

„Jako vlastníci pozemku jsme nyní majiteli stodoly podle katastru nemovitostí. Celou dobu to byla vlastně černá stavba a když se k ní stát neznal, zlegalizovali jsme ji,“ podotýká Monika Kalenská. S papírem v ruce tak manželé opětovně požádali stavební úřad o demolici stodoly. Protože ten se do určitého termínu nevyjádřil, mohli přistoupit k odstranění stavby.

Písemně také s předstihem informovali Sixtovy, aby stodolu vyklidili, a minulý týden ve čtvrtek zahájili demolici. Rok stará střecha za 30 tisíc korun, kterou Sixtovi vyměnili po stížnostech Kalenských, už je pryč a postupně mizí i obvodové zdi.

Jdeme k soudu

To se ale nelíbí Petru Morávkovi, právnímu zástupci manželů Sixtových. „Podávám trestní oznámení. Manželé Kalenští se stali vlastníky stodoly na základě čestného prohlášení, v němž nepravdivě uvedli, že jim není známo, že by si na objekt činil někdo jiný nárok,“ řekl Petr Morávek a dodal: „To je s ohledem na dlouholetý spor mezi oběma rodinami naprostý nesmysl. Mohli se tak dopustit nejen podvodu na Sixtových, ale i na státu.“