Velký krok v životě dnes na Českolipsku udělaly stovky šesti a sedmiletých dětí. Letošních prvňáčků je v celém Libereckém kraji asi 5400 a nastoupí do 204 základních škol. Na prvňáčky čekají kromě paní učitelky a nových kamarádů často nové, zrekonstruované nebo nově upravené prostory.

Třeba v Oknech otevírají pro prvňáčky úplně novou třídu, vytvořenou namísto služebního bytu v přízemí školy. V České Lípě bude největší novotou mezi základními školami zářit zřejmě ta na Slovance, která prošla kompletním zateplením a získala barevnější kabát.

Ne vždy si ale školáci a prvňáci zvlášť mohli dopřávat na Českolipsku takový komfort. Ještě před sto lety mohly děti chodit jen do německých škol a i ve dvacátých letech minulého století bylo českých škol pomálu.

Třeba v Zahrádkách u České Lípy ještě v roce 1921 převládalo německé obyvatelstvo. „Poměry národnostní jsou velmi neutěšené. Na stanici železniční není ani jeden český úředník a zřízenec, poštmistrem stal se zde v poslední době sice Čech, ale ze tří listonošů jsou všichni Němci. Z dvoučlenné stanice četnické jest jeden Čech, a velitelem je Němec," popisovala stará zahrádecká školní kronika, mapující roky 1921 1977.

Právě v roce 1921 si zahrádečtí Češi uvědomili nutnost mít českou školu, získali pro ni povolení a v rekordním čase ji otevřeli. „Nejradostnější a nejslavnější den pro každého uvědomělého Čecha, výroční den prohlášení naší státní samostatnosti, významný i tím, že 28. října 1921 již oslavily české děti zahrádecké poprvé ve své české škole," zmiňuje zahrádecká kronika.

Ještě v osmdesátých letech byly na Českolipsku posíláni prvňáci i do starých dřevěných pavilonů, kde jim byly provizorně vytvořeny třídy. Takto například dnešní Základní škola Slovanka, která trpěla v osmdesátých letech obrovským nedostatkem prostoru a pro žáky zřizovala „pobočku" i v Dobranově, převzala od místního okresního výboru KSČ takzvaný pavilon DPV alias Dům politické výchovy (ležící hned pod školou, ale mimo její hlavní areál). Do dřevěného pavilonu pak vedení školy nastěhovalo prvňáčky.

Jen do drobných oprav ve školách a školkách investovala letos Česká Lípa během prázdnin téměř osm milionů korun. Opravily se rozvody vody, ústředního topení, střechy, sociální zařízení nebo došlo k výměně oken.

„Město se dlouhodobě snaží investovat do oprav školských budov. Většina z nich byla postavena před zhruba třiceti a více lety a začínají pomalu dosluhovat. Věříme, že všechny realizované opravy nám pomohou v budoucnu ušetřit peníze za provoz těchto budov. Největší úspory samozřejmě čekáme u nově zateplených objektů," uvedl místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Hodně štěstí v lepších školách všem dětem!