V doprovodu maminek, tatínků nebo babiček se děti v komnatách bavily s duchy, venku se pustily na strašidelnou stezku, sledovaly pohádku „Bílá paní není doma“, nechaly si malovat na obličej, křepčily na dětské diskotéce nebo pozorovaly spoustu domácího zvířectva před zámkem. Pro nebojácné děti pak od 18. do 21. hodiny byly na programu „výpravy“ do temného zámeckého sklepení, kde také o setkání s duchy nebyla nouze. Dospělí pak uvnitř zámku i v areálu obdivovali nespočetné vystavené exponáty, fotografie, unikátní předměty od domorodců, nevšední nábytek z exotických zemí, které sem přivezl majitel zámku, dobrodruh a cestovatel Oldřich Kilián. Kdo přišel s maskou, dostal slevu na vstupném.

Cyklostezka. Ilustrační foto.
Nový Bor finišuje s cyklostezkou do Lípy. Začít stavět chce v roce 2023

Zámek v Horní Libchavě byl postaven za Vartenberků v poslední čtvrtině 16. století. Památka je obdélné dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně. Arkádové loggie na vnitřní straně zámku obrácené původně k hospodářským budovám dvora před zámkem a okna, místy sdružená a se společnou nadokenní římsou, dosvědčují renesanční původ stavby. Zámek je vybaven řadou původních architektonických prvků, kamennými ostěními oken a dveří, záklopovými dřevěnými stropy a původním dřevěným krovem střechy.