„Odborná komise libereckého pracoviště Národního památkového ústavu nominovala dvojici památek, které se příkladnou péčí místních samospráv a nadšenců výrazně podílejí na prezentaci památkového fondu v kraji.“ komentuje výběr nominací v kraji ředitel libereckého NPÚ Miloš Krčmář.

Celostátní porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování, objev/nález roku, prezentace a popularizace, záchrana památky). Veřejnost může podpořit některý z návrhů na Cenu bez ohledu na soutěžní kategorii v internetovém hlasování.

Restaurování náhrobků starého hřbitova v areálu kostela Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově probíhá po etapách již od roku 2007. „Jednotlivé objekty jsou zachráněny před zkázou. Restaurování uměleckořemeslných a sochařských sepulkrálních děl v takovém rozsahu je na území Libereckého kraje naprosto výjimečné.“ dodává Jana Kurešová z libereckého NPÚ.

Za mnohaletou péči o areál starého hřbitova je nominován Občanský spolek SONOW. Jeho zástupci areál udržují, každý rok připravují podklady pro dílčí etapu restaurování. Druhou nominovanou je restaurátorka Eva Míčková.

Areál zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem se nacházel kvůli dlouhodobé degradaci a požáru na konci osmdesátých let 20. století v havarijním stavu. Byl kompletně bez střech, měl propadlé stropní konstrukce, budovy vykazovaly statické poruchy. Město Stráž pod Ralskem každoročně investuje prostředky do obnovy stavby.

„Úspěšná záchrana zámku umožní do budoucna v dalších etapách nové využití této kulturní památky s mimořádným potenciálem obohacení severních Čech o další veřejnosti přístupné šlechtické sídlo a nové zázemí pro kulturní aktivity města a okolního regionu.“ uvádí Miroslav Kolka z libereckého NPÚ, který Vartenberk nominoval. Na cenu NPÚ v kategorii Záchrana památky je navrženo město Stráž pod Ralskem, zastoupené starostou Zdeňkem Hlinčíkem, místostarostkou Lucií Suchardovou a Helenou Bušovou, vedoucí odboru výstavby.

Na webu Národního památkového ústavu získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednu nominaci ze všech navržených. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do 30. září 2024.

Podívejte se: Vartenberské slavnosti byly oslavou 740 let vzniku Stráže pod Ralskem

Vartenberské slavnosti ve Stráži pod Ralskem, sobota 29. června 2024. | Video: Deník/Miloslava Kroužková