Zvyšování nájemného v objektu polikliniky ve Stráži pod Ralskem zasáhlo citelně nejen místní malé živnostníky, ale i zdejší zdravotnická zařízení. Několik lékařů proto sepsalo žádost o zachování výše původního nájemného.

„Nově stanovené nájemné s platností od počátku dubna je pro nás na hranici únosnosti,“ říká praktický lékař Bohuslav Klimša a podotýká, že od března loňského roku, kdy město bezúplatně získalo objekt polikliniky, se výše nájemného navýšila již dvakrát.

„V okamžiku převzetí budovy se cena zvedla o DPH a nyní, kdy se samo město stalo plátcem DPH to bylo znovu,“ upřesňuje doktor Klimša a ptá se, kam se poděly předvolební slova o důležitosti zdravotnické péče ve Stráži pod Ralskem. „V komunálních volbách všechny strany slibovaly, že zdravotnictví je jimi považováno za prioritu a je třeba lékařskou péči zachovat.

Dvojí navýšení nájemného během pouhého roku však dává tušit, že se na sliby asi už zapomnělo,“ připomíná Bohuslav Klimša.

Obrátili se na místní zastupitele

Aby lékaři mohli bez obav i v budoucnu provozovat své ordinace ve strážské poliklinice, oslovili radnici s žádostí o zvážení rozhodnutí o navýšení plateb za pronájem a navrácení se k původní částce.

„Obrátili se na nás dva lékaři., kteří přišli na úřad jako zástupci zdravotnických zařízení poskytujících služby na poliklinice s tím, že jsou nespokojeni s výší stanoveného nájmu. Vysvětlili jsme jim jednotlivé položky ve výměru nájemného, a to včetně služeb. Zároveň jsme jim sdělili, že o případném snížení nájmu může rozhodnout pouze zastupitelstvo,“ potvrzuje stížnosti Věra Bradáčová, starostka Stráže pod Ralskem, a dodává, že požadavkem lékařů se budou zastupitelé zabývat na svém květnovém zasedání.

Město peníze z nájmu investuje

Budova polikliniky je v havarijním stavu a je třeba do ní investovat. K tomu by podle starostky Bradáčové měly posloužit právě vybrané peníze z nájemného.

„Polikliniku jsme převzali, protože jsme chtěli zabránit případným spekulacím s budovou a zároveň si jako město zachovat vliv na zdejší zdravotnictví. S takovou nabídkou zdravotnických služeb se dnes mohou chlubit jen větší města. Rozhodně nechceme zvyšováním nájemného vydělávat, vybrané peníze se budou vracet jako investice ke zlepšení stávajícího stavu,“ zdůrazňuje Věra Bradáčová a apeluje na nájemce, že město za rok, kdy je vlastníkem dotčeného objektu, již o něj prokázalo zájem mimo jiné instalováním bezpečnostního zařízení či světelných čidel na záchodech.

V souvislosti s tím se strážská starostka vrací nejen k připomínce o předvolebních slibech, ale zároveň odpovídá i na stížnosti zdejších podnikatelů.
„Lékařská péče byla a je pro nás stále prioritou, tu pro strážské občany chceme uchovat. Podnikatelé si musí uvědomit, že v současné době, kdy všichni pociťujeme krizi a vzrůstá nezaměstnanost, se budou pravděpodobně potýkat s menším počtem zákazníků. Byla by škoda přijít o služby, které se v budově polikliniky poskytují, ale nedokážu si představit, že bychom nějakým způsobem zasahovali uměle do trhu a některé podnikatele podporovali a některé ne. Nemáme podnikatele jen na poliklinice,“ je nekompromisní Věra Bradáčová.

Objekt polikliniky je pětadvacet let starý a byl ve vlastnictví Fondu národního majetku, jeho správcem byl po dlouhá léta státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem TUÚ. V době největšího rozmachu těžby uranu, zaměstnávalo Diamo na sedm tisíc pracovníků, pro které bylo potřeba zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči. Polikliniku bezúplatně převzalo město do svého vlastnictví v březnu loňského roku.