Zdravotnická zařízení, která mají pronajaté prostory v budově polikliniky ve Stráži pod Ralskem, požádala o zmrazení nájemného. Zastupitelé nebyli schopni o jejich požadavku rozhodnout. Od března loňského roku, kdy město bezúplatně převzalo objekt polikliniky, se nájemné ve zdejších prostorách zvedlo dvakrát. Poslední navýšení z dubna letošního roku vyvolalo poplach mezi podnikateli a zdravotníky z polikliniky.

Několik lékařů proto oslovilo radnici s žádostí o zvážení rozhodnutí o navýšení plateb za pronájem a navrácení se k původní částce. Považovali nově stanovené nájemné za likvidační a ohrožující provoz jejich ordinací do budoucna. „Rada města vyšla lékařům vstříc a doporučila zastupitelům zmrazit jim holý nájem, bez plateb za služby, na dva roky,“ řekla Věra Bradáčová, starostka Stráže pod Ralskem.

„Navrhuji zmrazit nájem nejen lékařům, ale všem nájemcům, tedy i živnostníkům, na poliklinice,“ vznesl protinávrh Jiří Vaněk. „Podnikající nájemníky nemáme jen na poliklinice a nemůžeme si dovolit preferovat jen některé podnikatele v našem městě,“ zdůraznila strážská místostarostka Jitka Urbánková.

ČTĚTE TAKÉ:

Ostatní zastupitelé s ní souhlasili a návrh Jiřího Vaňka neakceptovali. Zároveň ale neprošel ani návrh rady města. Následně došlo k dohadovacímu řízení.
„Vzhledem k tomu, že se jednání zúčastnilo pouze třináct zastupitelů z celkových jednadvaceti, dalo se předpokládat, že politicky rozdělení zastupitelé nerozhodnou,“ komentovala situaci Věra Bradáčová.

Podle jejího vyjádření k žádnému masivnímu úbytku nájemníků z objektu polikliniky nedošlo. „Osobní návštěvou některých zdravotnických zařízení se nám také potvrdilo, že výše nového nájmu, zavedeného počátkem dubna letošního roku, pro ně není likvidační,“ podotkla strážská starostka.

Zároveň pro zajímavost porovnala výši nájmů v poliklinice a v městských bytech. „Nájem bez služeb na poliklinice je dvacet korun na metr čtvereční, přičemž v městských bytech platí občané nájem po navýšení od ledna letošního roku částku dvacet jedna korun,“ podotkla Věra Bradáčová.

Budou jednat znovu

I přes delší diskusi mezi zastupiteli ke shodě nedošlo. "Protože pro schválení bylo zapotřebí jedenáct hlasů, které se nepodařilo získat, bude se o výši pronájmu pro lékaře jednat znovu na červnovém zasedání,“ ukončila jednání starostka.

Objekt polikliniky je pětadvacet let starý a byl ve vlastnictví Fondu národního majetku, jeho správcem byl po dlouhá léta státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem TUÚ. V době největšího rozmachu těžby uranu, zaměstnávalo Diamo na sedm tisíc pracovníků, pro které bylo potřeba zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči.