Ke konci srpna bez náhrady zanikne celkem 529 pracovních míst napříč stávajícími odštěpnými závody. Propouštění se týká 341 zaměstnanců nejen v dělnických profesích, ale i v administrativě. S nimi bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou, případně výpovědí, zbylá zrušená pracovní místa jsou neobsazená. Dalším 42 zaměstnancům končí pracovní poměr z jiných důvodů.

Státní podnik Diamo působí na území celé České republiky. Nyní svou činnost zajišťuje prostřednictvím sedmi odštěpných závodů, a tedy sedmi managementů. Propouštění je součástí reorganizace, kterou Diamo letos zahájilo s cílem snížit náklady a zvýšit efektivitu provozu.

„Činnosti závodů se s postupem sanací a rekultivací významně přibližují, což nás přivedlo k rozhodnutí sloučit některé činnosti, a tedy i odštěpné závody, zracionalizovat agendy a více sladit postupy při zahlazování následků hornické činnosti či našich rozvojových aktivitách," uvedl k důvodům reorganizace ředitel Státního podniku Diamo Ludvík Kašpar.

Diamo se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Zaměřuje se i na ochranu ložisek a využití strategických surovin a další využití těžebních odpadů. Podnik má sedm odštěpných závodů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, Příbrami, Dolní Rožínce na Žďársku, Ostravě, Karviné a Chlumci na Ústecku, kde na konci dubna pracovalo 3334 lidí.

Ke konci srpna se zruší pět samostatných závodů. Od 1. září bude fungovat nový odštěpný závod Příbram, vzniklý sloučením závodů PKÚ Chlumec, SUL Příbram a Geam Dolní Rožínka. Ke stejnému datu budou sloučeny závody Odra Ostrava a Darkov Karviná do nového odštěpného závodu Karviná.

Propouštění se ale dotkne i závodu ve Stráži pod Ralskem. „Ke snížení počtu zaměstnanců dojde v celém podniku, neboť z dlouhodobého hlediska není možné udržovat pracovní pozice, které dnes díky reorganizaci podniku a sjednocování procesů zvládneme zajišťovat v menším personálním obsazení,“ vysvětlil Kašpar.

Závod na Těžbu a úpravu uranu ve Stráži zaměstnával na konci dubna 1037 lidí, byl tak největším odštěpným závodem. V rámci reorganizace tam plánuje Diamo propustit 104 lidí, to je desetina. Z toho 16 je podle mluvčí technickohospodářských pracovníků a 88 lidí z dělnických profesí. Pro Stráž by to ale neměl být tak zásadní problém, na konci dubna tam úřad práce evidoval 54 lidí bez práce, tamní nezaměstnanost 1,8 procenta patří k nejnižším na Českolipsku. V nabídce měly úřady ve Stráži 92 volných míst.

Podle ředitelky liberecké krajské pobočky úřadu práce Kateřiny Sadílkové je úřad připraven propouštěným pracovníkům pomoci přímo v závodě při hledání nového uplatnění.

„Velká poptávka je po řidičích nebo pracovnících ve strojírenství, čili z tohoto pohledu je velká šance, že lidé z Diama uplatnění najdou. Sbíráme informace o jejich dovednostech a profesním zaměření, čemu se chtějí dále věnovat, poskytujeme jim poradenství a budeme nabízet jak rekvalifikace, tak kurzy prostřednictví e-shopu www.jsemvkurzu.cz," dodala. První konzultace by měly být v červnu.

Podívejte se: Zámek ve Stráži pod Ralskem přivítá návštěvníky. Otevřeno bude o víkendech

Slavnostní otevření zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem se konalo 25. dubna 2024. | Video: Deník/Miloslava Kroužková