Financováním kultury a sportu ve Stráži pod Ralskem a hospodařením příspěvkové organizace Panda Sport se zabývalo zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání. Organizace Panda Sport požádala město o poskytnutí dodatečné šest set tisícové dotace na rok 2007.
Její ředitel Zdeněk Hlinčík vysvětluje, že důvodem, proč Panda Sport žádá o navýšení provozní dotace, je meziroční zvýšení ceny elektrické energie. „Rozpočet na nový rok se dělá vždy již v říjnu,“ říká Zdeněk Hlinčík. „A až v lednu víme, o kolik se v tom kterém roce zvýší platy, teplo a elektřina,“ dodává.
Zastupitelé dotaci neschválili, nicméně poskytli organizaci Panda Sport bezúročnou překlenovací půjčku 600 tisíc korun. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že dotaci poskytne nebo odmítne až na základě auditu hospodaření příspěvkové organizace. Pokud budou výsledky v pořádku, je pravděpodobné, že se půjčka změní na dotaci. Zdeněk Hlinčík zdůrazňuje, že kontroly hospodaření nejsou ničím mimořádným, provádějí se vždy, když se žádá o dodatečné dotace, aby se zjistila oprávněnost žádosti. Audit již proběhl a podle vyjádření Zděňka Hlinčíka je hospodaření v pořádku.
Panda Sport má roční rozpočet zhruba 19 milionů korun. Částka, kterou je dotovánaměstem, je 3,1 milionu. Panda přitom zajišťuje provoz kulturního domu, plaveckého bazénu, sportovní haly, tenisových kurtů, areálu závěsného lyžování a dalších menších sportovišť a objektů. „Nejvíce z dotace spolkne plavecký bazén, asi 75 až 80 procent,“ říká Zdeněk Hlinčík.
Pro srovnání uveďme, že příspěvková organizace KD Crystal Česká Lípa, která zastřešuje samotný kulturní dům a dále Jiráskovo divadlo a vodní hrad Lipý, dostala v roce 2007 od České Lípy 5,8 mil. Kč.
Panda Sport ve Stráži neprovozuje pouze sportovní a kulturní činnost, ale také výdělečná zařízení – restauraci, vinárnu, hernu a pizzerii. Proto někteří zastupitelé očekávali, že se nutná dotace příspěvkové organizaci Panda Sport sníží, což se ale nestalo.
Dá se předpokládat, že pokud zastupitelé neshledají problémy s hospodařením, dodatečnou dotaci na rok 2007 schválí. Zároveň se ale i nadále bude diskutovat o tom, jak naložit s kulturním domem. „Variant, co bude dál s kulturním domem, je několik,“ sdělila nám starostka Stráže pod Ralskem Věra Bradáčová. „Buď ho budeme provozovat i za cenu, že bude ztrátový nebo s nízkým příjmem, nebo některé části pronajmeme, ale může padnout i návrh, že ho zavřeme.“
Rozhodovat o jeho dalším osudu se bude na zasedání městského zastupitelstva po Novém roce.
Zastupitel Stráže Antonín Nevole vyjádřil názor, že příspěvková organizace Panda Sport už nesplňuje původní účel, proč byla založena. „Nyní je to obří moloch, který slučuje sportovní, kulturní a restaurační aktivity,“ říká zastupitel. Podle jeho názoru by se měla tato příspěvková organizace vrátit k původnímu poslání. Jako jednu z možností vidí pohostinské objekty opět pronajmout.

Další zprávy z regionu najdete zde