Třaskavá směs emocí a arogantního vystupování doprovázela společné setkání lidí ze Stráže pod Ralskem s jednateli společnosti Technologie pro využívání odpadů s. r. o. z Děčínska. Ta plánuje ve městě zprovoznit termální desorpční jednotku na zpracování nebezpečného odpadu. Výsledek? O bezpečnosti provozu se firmě nepodařilo přesvědčit snad nikoho z přítomné padesátky lidí. Naopak. Nejčastěji padala slova o nedůvěryhodnosti, aroganci a výmyslech.

Proč nejdou jinam

Do strážského kulturního domu dorazili lidé v bojovné náladě a připravení. Před mnohými z nich ležely na stolech výpisy z obchodních rejstříků, zvýrazněné pasáže z devadesátistránkové studie, jejímž prostřednictvím děčínská firma deklaruje neškodnost mobilní jednotky.

„Když je to mobilní jednotka, tak proč se poté, co zpracujete deset tun nebezpečného odpadu, o kterém jsme ani nevěděli, že tu je, nepřestěhujete někam jinam. Diamo si svůj odpad likviduje samo,“ ptala se jedna z přítomných žen.

„Proč? Když získáme stavební povolení tady,“ opáčil společník Rudolf Kaplánek.

Taková logika neuspokojila starostku Věru Reslovou. Poukázala na to, že ze Stráže se bude složitě přepravovat zpracovaný nebezpečný odpad až do spalovny v Ostravě.

Do Stráže je blízko

„Proč tak složitá dopravní logistika? Je časově i finančně náročná a vy budete jezdit s nebezpečným odpadem přes celou republiku? Proč jednotku nepostavíte někde blíž ke spalovně,“ reagovala Věra Reslová.

To ale podle Rudolfa Kaplánka není možné. Kvůli zkušebnímu provozu bude muset několikrát do týdně dojíždět z Prahy. „Do Stráže je to blízko a je sem dobrá cesta. Garantuji vám, že nikdo z tohohle desetisícového města si ani nevšimne, že se tu zpracovávají nebezpečné odpady,“ odpověděl Kaplánek.

Děkujeme, odejděte

Nejen to, že neví, kolik obyvatel má město, kde chce podnikat, ale hlavně to, že nedokázal konkrétně odpovědět na otázku, která laboratoř bude provádět rozbory zpracovaných odpadů, kdo bude odebírat zpracovanou zeminu, několikrát vyvolalo bouřlivé reakce ze strany lidí.

Stejně tak tomu bylo i v případě dotazu, jaké výhody přinesou místním lidem, když podstoupí rizika spojená se záměrem společnosti. „Šest pracovních míst,“ řekla jednatelka firmy Ivana Korvasová.

„Podle vaší studie budou muset zaměstnanci chodit každého čtvrt roku na zdravotní prohlídku, a když neprojdou, končí. Děkujeme pěkně za takovou práci, za to nám nestojí. My tu po letech těžby uranu začínáme konečně znovu žít,“ rozhorlila se Ivana Jablonovská, jedna z iniciátorek petice proti výstavbě jednotky.

Je to jenom byznys

„Vždyť je to jen podnikatelský záměr a byznys,“ odpověděla jednatelka společnosti.

„Nevíte, kdo vám bude dovážet odpad, nevíte, jaká laboratoř. Nejste konkrétní ani v momentě, kdy by tady do tří měsíců mohlo vaše zařízení stát. Vaše nevědomost a arogantní jednání mě o záměru rozhodně nepřesvědčili,“ razantně se vložila do debaty místostarostka Jitka Urbánková.

„Není tu tolik lidí, aby mě to přesvědčilo o tom, že s námi nikdo nesouhlasí,“ komentoval její slova k velké nelibosti přítomných Rudolf Kaplánek.
Snad jediné, co Strážské uklidnilo, byla skutečnost, že město bude účastníkem při územním řízení, které je součástí žádosti o stavební povolení.