"Při určování kritických míst, kde je třeba měřit rychlost automobilů, se vychází z problematiky dané lokality, pohybu chodců, nehodovosti a podobně," uvedla mluvčí strážníků Eva Vlastníková. Jak upozornila, místa s radarem již nemusí být označena cedulemi upozorňujícími na měření.

"Snahou městské policie bude řešit všechny přestupky ihned na místě, pokud to bude možné, aby se zbytečně nezatěžoval správní orgán dalším přestupkovým řízením," řekla Vlastníková. Rozpočet MP na radar pamatuje částkou 400 tisíc Kč.