Hlavním cílem mužů, pocházejících z romského etnika, je předcházení sociálně patologickým jevům na území města, a to hlavně v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.

Novoborská radnice v minulých dnech dokončila výběrové řízení, z něhož vzejdou asistenti prevence kriminality, kteří svou činnost budou vykonávat od letošního května do srpna následujícího roku.

Podle Jiřího Zemance, velitele Městské policie v Novém Boru, je stěžejní pracovní náplní asistentů pochůzková činnost v ulicích města. Tu podle aktuální situace vykonávají v určených časových úsecích v různých lokalitách města.

Asistenti vedou kytarový kroužek

„V ranních hodinách například dohlížejí na bezpečný pohyb dětí na přechodech v blízkosti základních škol, zejména pak v Arnultovicích. Večer zase vykonávají obchůzky v místech, kde často dochází k výtržnostem," přiblížil Jiří Zemanec a dodal, že výhodou asistentů prevence kriminality je znalost místního sociálního prostředí.

Svoje zázemí mají romští asistenti v novoborské Základní škole praktické. „Na této škole také participují na organizaci volnočasových aktivit, jako je například kroužek hry na kytaru. Zároveň pomáhají žákům s řešením různých rizikových a krizových situací," doplnil Jiří Zemanec.

Mzdy asistentů prevence kriminality se po celé období od roku 2011 do prosince 2013 hradily z dotace Ministerstva vnitra. „V rámci projektu Asistent prevence kriminality II, do něhož bylo město Nový Bor zařazeno, budou v dalších měsících náklady hrazeny z evropských fondů, a to až do srpna roku 2015. Z tohoto důvodu pak bylo vypsáno nové výběrové řízení," upřesnil Jiří Zemanec.

Výběrové řízení se na novoborské radnici uskutečnilo začátkem ledna za účasti zástupců vedení města, Městské policie Nový Bor, Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

„Vybírali se celkem čtyři uchazeči a ti musejí nejprve nastoupit do kvalifikačního kurzu. Finální rozhodnutí, kteří dva z nich se nakonec stanou asistenty prevence kriminality, padne až po jeho absolvování," podotkl Jiří Zemanec.

Ve výběrové komisi byl přítomen také starosta města Jaromír Dvořák. Ten hodnotí činnost asistentů prevence kriminality na území města kladně.

„Přítomnost asistentů prevence kriminality má smysl a své opodstatnění. Jsem přesvědčen, že pro nové období se jimi stanou ti, kteří mají nejlepší předpoklady a snahu působit proti riziku sociálně patologických jevů ve městě," uzavřel Jaromír Dvořák.