Zakoupením žluté květiny s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 20 korun podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorových onemocnění ledvin.

Důvodem, proč liga letos zvolila právě toto téma, je alarmující fakt, že za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v naší zemi na téměř čtyřnásobek. Tím se Česká republika dostala na první místo v celosvětovém srovnání výskytu. Objevuje se kolem 2 800 nových případů ročně. Mužů s touto diagnózou bývá mnohem více (1,6krát) než žen.

U nádorů ledvin není jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako třeba u nádorů plic. Cílem programu je informovat veřejnosti o možnostech, jak si své ledviny chránit: změnit svůj životní styl, zlepšit pitný režim, konzumovat kvalitní potraviny, nekouřit, předcházet zánětům v organismu, nechat si opravit kariesní chrup, pohybovat se, zhubnout – tím snížit i vysoký tlak, nekombinovat svévolně léky.

Loni se do veřejné sbírky Českého dne proti rakovině podařilo vybral více než čtrnáct milionů korun. Peníze šly na programy nádorové prevence, přístrojové vybavení a výzkum, podporu zlepšení kvality života onkologických pacientů nebo podporu hospiců.

„Loni jsme za vydatné pomoci studentů odevzdali na konto ligy více než 145 000 korun. Věříme, že i letos veřejnost tuto akci podpoří a kvítek si zakoupí," říká Eva Barkmanová z klubu onkologických pacientů Českolipská Vesna.