Zážitky při sjíždění Ploučnice, víkend na kolech, ale také často nepoznané pocity úspěchu a ocenění. To vše má dětem a mladistvým ze sociálně slabých rodin nabídnout nový projekt Střelka, který připravuje českolipská radnice.

Aby mohlo pětadvacet dětí z Českolipska vyjet na tři víkendové pobyty, potřebuje město uspět s žádostí o státní dotaci z Programu prevence kriminality. Naplánované aktivity vyjdou na necelých 200 tisíc korun.

Střelka cílí na děti od jedenácti do osmnácti let, které si vzhledem k sociálnímu postavení rodičů nemohou dovolit vyrazit třeba na tábor nebo chodit pravidelně do kroužků.

„Naplánované jsou celkem tři víkendové pobyty na Českolipsku. První se zaměří na cykloturistiku, v rámci druhého budou děti sjíždět Ploučnici a v posledním se budou učit poznávat přírodu a pečovat o domácí zvířata," popisuje náplň projektu mluvčí českolipské radnice Kristýna Brožová.

Spoléhat na druhé

Účastníky čekají také nejrůznější psychologické hry, které je naučí chovat se v kolektivu, vážit si druhých a spoléhat na ně. Podle autorů projektu, na němž radnice spolupracuje s Policií ČR nebo Probační a mediační službou, bude neméně důležité, aby děti během víkendů zažily pocit úspěchu a ocenění. Ten vzhledem k prostřední, ve kterém žijí, totiž často vůbec neznají. „S dětmi, u kterých to bude potřeba, chtějí lektoři spolupracovat dlouhodoběji," dodává mluvčí.

Střelka má přinést dětem zábavu, ale zároveň by jim měla zabránit k nakročení na šikmou plochu. Není tajemstvím, že právě děti ze sociálně slabých rodin mají větší tendence k trestné činnosti.

Vedení města si rovněž od programu slibuje, že pomůže včas odhalit to, zda jsou děti vystavené šikaně nebo domácímu násilí. „Smysluplné využití volného času napomůže ke zdravému vývoji těchto dětí. Ty pak mají větší šanci na to, že si dokončí vzdělání, najdou zaměstnání a zapojí se do občanského života. Což je ve výsledku pozitivní pro celou společnost," uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá.

Naplňovat volný čas dětem ze sociálně slabých rodin v České Lípě už nyní pomáhá klubovna Paramisa, která funguje v ubytovně N-centrum v Dubici. Dětem se tu věnují dvě sociální pracovnice, školáci si tu mohou dělat domácí úkoly, tančit nebo zpívat.

Obdobně funguje již několik let ADAklub v novoborském Domě dětí a mládeže Smetanka. „Připravujeme také projekt pro vznik nízkoprahového centra, kde by děti nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí mohly trávit volný čas," uvedl před časem starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.