Před 71 lety přežila jako jediný ovocný strom vyhlazení Lidic. Roub takzvané lidické hrušně, památného stromu s neobvyklým osudem, teď poputuje do Nového Boru. Tady ho po prázdninách vysadí v areálu školy na náměstí Míru.

Na vysazení roubu se se školou dohodl Antonín Nešpor z Lidic, který se o hrušeň v areálu Památníku Lidice stará. Nešpor má k Novému Boru úzký vztah jeho maminka i babička patřily mezi pětici lidických žen, které uprchly z pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbrück a na cestě za svobodou se v květnu 1945 dostaly právě až do Nového Boru, kde se jich ujali českoslovenští vojáci.

Spojí oslavy školyPamátný strom

„Vysazení roubu lidické hrušně spojíme s oslavami 250 let od založení naší školy. S panem Nešporem jsme domluvení, že po začátku nového školního roku domluvíme podrobnosti převozu roubu, k samotnému vysazení by mělo dojít ve druhé polovině října," potvrdila Zuzana Tomsová, ředitelka Základní školy Náměstí Míru v Novém Boru.

Památnou hrušeň zasadil v Lidicích v roce 1941, rok před tragédií obecní strážník Václav Vandrdle a obyvatelka Lidic Anna Peková. Při vyhlazení obce v červnu 1942 pak mladý strom jako zázrakem vyvázl zkáze.

„Když totiž Němci vyhodili do povětří blízký kostel sv. Martina, tlaková vlna a letící trosky zlomily stromku korunu tak, že ho potom demoliční čety pokládaly za mrtvý. Hrušeň však přežila, i když poškození zůstává na kmeni patrné dodnes. Ostatní stromy v Lidicích byly zničeny," popisuje Antonín Nešpor.

Fotky a svědectví

Že by hrušeň, rostoucí v areálu Památníku Lidice, mohla být němým svědkem tragédie, se celá desetiletí nevědělo. Sám Antonín Nešpor to ověřil až v roce 2001 na základě vyprávění svě matky, dobových fotografií a svědectví tehdy ještě žijící paní Pekové.

Na hrušeň pak v roce 2003 upozornil také televizní pořad Paměť stromů a o čtyři roky později byl unikátní strom prohlášený za památný. Od vyhlazení Lidic v těchto dnech uplynulo přesně 71 let.