Téměř každým dnem se mění arboretum, které v areálu školy budují studenti Gymnázia v Mimoni. Na malé botanické zahradě s dřevinami pracují studenti nejen v některých hodinách, ale především ve svém volném čase.
„Dobrovolná práce studentů je hlavním motorem celého projektu. Nápad na jeho vytvoření pochází od nich a je vidět, že je práce baví,“ říká koordinátorka projektu Petry Byronová. Arboretu se věnují žáci přírodovědného kroužku, poté studenti přírodovědného semináře a hlavně dobrovolníci.
Nyní je v parčíku k vidění již několik druhů dřevin, například borovice černá, smrk ztepilý a pichlavý, jedle bělokorá, mahonie cesmínolistá, jasan ztepilý, škumpa orobincová, břečťan popínavý, pěnišník, zerav západní, cypřiš a mnoho dalších.
Většinu z nich poskytli jako dar vyučující nebo rodiče, seznam dřevin se však bude postupně rozrůstat o další. „Nyní je v jednání s Vojenskými lesy a statky Mimoň osazení dalšími, pro studenty již méně známými, druhy dřevin,“ dodává Petra Byronová.

Další zprávy z regionu najdete zde