Náš okres se může pochlubit množstvím pramenů a studánek, přičemž nejproslulejší je bezesporu Zdislavina studánka v údolí Panenského potoka pod hradem Lemberkem. Mnoho lidí je přesvědčeno, že voda z této studánky má mimořádné léčivé účinky, což se dokládá i známou legendou o zdejším léčitelském působení svaté Zdislavy v první polovině 13. století.
Míst s výskytem léčivých pramenů je ovšem na Českolipsku více. Za zmínku stojí například pramen Tří svatých při silnici ze Zákup do Kamenice. V minulých staletích se k tomuto prameni konala procesí a dodnes si sem lidé z širokého okolí jezdí pro vodu.
Studánky lze potkat prakticky všude a většinou se o ně místní obyvatelé snaží pečovat co nejlépe. Například v Lužických horách turisté dobře znají Lužickou studnu na jižním svahu Luže nebo Kamzičí studánku v sedle pod Klíčem. Ale jen v prostoru mezi Cvikovem, Rousínovem a Milštejnem najdeme další tři studánky, o které se zde zcela neformálně stará několik cvikovských občanů.
Samotná Česká Lípa je uprostřed tohoto přírodního bohatství tak trochu výjimkou. Město se sice může pochlubit pěknými kašnami a pítky, vesměs vybudovanými v posledních letech, ale jediná funkční studánka se nachází až na okraji přírodní rezervace Peklo.
Přitom ještě v historicky nepříliš dávné době existovala pěkná studánka se stříškou přímo v centru města, konkrétně v městském parku v prostoru nad rybníčkem poblíž bývalého letního kina. Úhledná stavba však zmizela a dnes uprostřed lesa otvor po studánce zakrývá betonový panel.
Od roku 2005 je uskutečňován program tzv. revitalizace městského parku. Mimo jiné byla opravena Mohauptova kašna a hudební pavilon, na jehož současné podobě se ovšem už opět stačili doslova podepsat vandalové. A studánka?
„Město Česká Lípa zahrnuje každoročně do svého rozpočtu prostředky na údržbu městského parku. V letošním roce bude pokračovat další etapa revitalizace, v rozpočtu jsou na tuto akci vyčleněny 2 miliony korun,“ říká starostka Hana Moudrá.
Právě letošní etapa by měla být zaměřena na opravu bývalých vodních ploch v parku. Podle informací z městského úřadu by zároveň měla být prověřena funkčnost uvedené studánky.
Nezbývá tedy než doufat, že i tato studánka se jednou dočká svého otevření.