Středoškoláci spolupracují s transfúzní stanicí českolipské nemocnice už čtvrtým rokem a pomáhají tak omladit zdejší registr.

„Stárnutí registru dárců je realitou, proto si vážíme snahy školy o pravidelnou pomoc při získávání prvodárců a jsme za každou návštěvu nové skupiny mladých dárců moc rádi," řekla Gisela Havrlíková z hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice. Jak upřesnila, aktivních bezpříspěvkových dárců krve evidují v České Lípě celkem 1637, ve věku do třiceti let jich ale je málo, jen 308. Z celkového počtu lidí, kteří zde pravidelně dochází darovat svoji krev je více mužů (1061) než žen (576).

Maturanti brali první darování krve jako užitečnou životní zkušenost. Někteří až při ní zjistili, jakou vůbec mají svoji krevní skupinu.

„Tradici v získávání prvodárců chceme udržet, pochopitelně bude záležet především na studentech, kteří se rozhodují například podle rodičů, nebo po přednášce s hematologem, kterou ve škole pořádáme," řekla učitelka Alena Pokorná. Akci studentů pravidelně organizuje a spolu s nimi také sama krev daruje. „Studenti, kteří se rozhodnou stát se dárci krve, si uvědomují, že svým činem mohou někomu zachránit život."

Nyní je tato skupina maturantů z Obchodní akademie Česká Lípa zařazena do databáze čestných dárců krve a po několika měsících mohou opět přijít na odběry, případně je zdravotníci podle nutnosti a chybějící krevní skupiny sami vyzvou k návštěvě a darování krve.

Podmínkou odběru byl věk 18 let, váha nejméně 50 kg a velmi dobrý zdravotní stav. Všichni, kteří se chtěli stát prvodárci, proto museli nejprve navštívit svého obvodního lékaře, aby jim vystavil potvrzení o způsobilosti k dárcovství krve. Přímo v nemocnici se studenti nejprve seznámili s poučením dárce krve a vyplnili poměrně obsáhlý dotazník, následně je vyšetřil lékař.

Provedená vyšetření by měla nejen vyloučit poškození dárce odběrem, ale i zachytit nejčastější onemocnění, jako zvýšený krevní tlak, poruchy srdečního rytmu a jiné. Jedná se tedy zároveň o preventivní lékařskou prohlídku, což brali adepti dárcovství jako výhodu. Spolupráce s každým dárcem a vzájemná důvěra má zásadní význam.