„Nedaleko hlavního náměstí bez valného zájmu leží a chátrá kdys jeden z největších hostinců ve městě. Dnes už sice hostinec nehostinný a jeho dávnou slávu připomíná snad jen to, že na rozdíl od okolních domů ještě stojí, byť v torzální podobě, ne nepodobný ruině, šedým břízolitem oděný a veskrze zazděný.

"Tímto takřka poetickým popisem někdejšího Knoblochova hostince, jež stával v ústí ulice Prokopa Holého v České Lípě, začíná diplomová práce, se kterou letos absolvoval student Rostislav Mareš obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Inspirace: Bretaň

Mareš se v práci zabývá především problematikou Jeřábkova náměstí v České Lípě, dostavbou proluky v místech, kde se před lety uvažovalo o výstavbě nového divadla, a také právě rekonstrukcí památkově chráněného objektu někdejšího Knoblochova hostince. Zatímco město Česká Lípa se v předchozích letech právě kvůli stavbě divadla opakovaně pokoušelo památkovou ochranu domu zrušit a objekt díky tomu zbourat, student architektury navrhuje jeho záchranu.

Zajímavé je, že Mareš ve své diplomce také popsal, kde se pro českolipskou dostavbu inspiroval. Nápady totiž hledal ve francouzském městě Rennes, nejvýznamnějším městě Bretaně (sportovní fandové si Rennes pamatují jako působiště gólmana Petra Čecha předtím, než přestoupil do Chelsea).

V Rennes Mareš objevil náměstí sv. Michala, které ho zaujalo. „Je ukázkou toho, jak může fungovat veřejný prostor malého náměstí. Stísněnost a naplněnost zde nepůsobí negativně, ale naopak pobízí k využití," všiml si mladý architekt.

Studenti řešili, co s nevzhledným místem, kde mělo původně stát nové divadlo. Proluku na Jeřábkově náměstí navrhuje zastavět domem, který by plnil kombinované funkce: bydlelo by se v něm a také by tu byly malé obchody se službami. „Na základě průzkumů v terénu jsem vyhodnotil jakožto nejvýhodnější převažující bydlení. Je to jednak základní důvod, proč stavíme, a za druhé, už to zde bylo, potřebujeme to beztak nejvíce," popisuje student.

Zbytek funkcí podle něj odpovídá realitě místa, ne příliš frekventovaného cípu města. „Nějaké ty menší obchody, kancelář. Měla by tu být také pekárna, dle mého nejdůležitější městotvorný prvek. To právě tam se ráno scházíme pro čerstvý chléb, pomalu ale jistě odvykajíce si na piliny ze supermarketu," napsal do své diplomky.

Dům navrhuje tak velký, aby nezastiňoval okolní domy. Střecha má být jen tak mohutná, aby přes ní byla vidět věž kostela z horního cípu náměstí, tedy od radnice. Šíře nového domu respektuje šíři původních staveb. „Tam, kde byly příliš úzké po předchozím dělení, jsem parcelu spojil."

Oživit hostinec

Jako téma své diplomky si Jeřábkovo náměstí zvolila také studentka Tereza Klímová. Imponovalo jí, že jde o exponované místo v samém jádru historického centra, které má podle ní ohromný potenciál. Klímová v úvodu ke své práci zhodnotila také dřívější snahy postavit na Jeřábkově náměstí obří budovu moderního kukátkového divadla. „Svou robustností a kapacitou zcela potlačovala charakter drobných uliček historického jádra," napsala Klímová.

Sama proto volila jiné řešení. „Cílem nebylo umístit zde unikátní budovu, která přitáhne masy, ale naopak navrhnout zde více drobných objektů, které propojí odlišné druhy zástavby a podpoří přirozené cesty obyvatel.

Klímová proto do proluky navrhla tři obytné domky s živým parterem a jeden objekt administrativní. U někdejšího Knoblochova hostince navrhuje rekonstrukci dle dokumentace z počátku 20. století a obnovení provozu hostince. Do patra domu navrhla chráněné bydlení. Vedlejší částečně dochovaný objekt studentka dotvořila do původního objemu a navrhla sem umístění rodinného hotelu.

Studenti se o Jeřábkově nedozvěděli náhodou. Výzvu iniciovalo vedení města už vloni na jaře, když se obrátilo na ateliér profesora Václava Girsy na ČVUT. „Dvacet let nikdo nepřinesl smysluplný projekt na vyřešení kromě divadla za tři sta milionů korun. Chceme s tím něco dělat," vysvětlil vloni zapojení studentů místostarosta Jiří Kočandrle.

Díra u Všech svatých se již mění v odpočinkovou zónu

Úplně jinak než doposud vypadá Jeřábkovo náměstí v centru České Lípy už v těchto dnech.

Město tu začalo uskutečňovat svůj plán proměnit nevzhlednou lokalitu v prozatímní odpočinkovou zónu. Buduje se tak pouze dočasná, budoucí tvář místa. Radnice si chce totiž nechat otevřená zadní vrátka, kdyby se objevil záměr nebo investor, který by měl zájem proluku nějak efektivně využít.

Co se tedy na Jeřábkově náměstí mění? „Zmizel především nevzhledný modrý plot. Jeho část však prozatím stojí mezi památkově chráněnou budovou někdejšího Knoblochova hostince a objektem č. p. 252 v Sokolské ulici. Pletivo, které čekají drobné úpravy a nový nátěr, chrání historicky cennou budovu před poškozováním, zároveň znemožňuje přístup k zadním traktům soukromých domů v Sokolské ulici a v ulici Prokopa Holého.

Jeřábkovo náměstí v centru České Lípy se mění.Opravy budou i v příštím roce

„Uprostřed prostranství, kde dříve byla jen tráva, pomalu roste nový chodník z kamenné mozaikové dlažby. Nový chodník bude také okolo celého travnatého prostranství, stát bude na místě stávajícího rozbitého," popisuje Kristýna Brožová, mluvčí českolipské radnice.

K chodníku v proluce přibudou ještě lavičky, květinové záhony a okrasné keře. Celý terén se navíc vyrovná a vysadí se nová tráva. Veškeré úpravy by měly být hotové do konce roku.

„Na příští rok plánujeme opravit štít památkově chráněné budovy č. p. 159 a také zrekonstruovat dům č. p. 252 v Sokolské ulici. Zájem o jeho koupi zatím není, necháme si tedy zpracovat statický posudek a podle něj dům opravíme," doplnil místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.(mip)