Studenti absolvovali testy z českého jazyka, španělštiny, němčiny nebo angličtiny a také z občanského a společenskovědného základu. Jejich dojmy byly smíšené, přitom se jim samotné testy nezdály složité. Jak vysvětlila Iva Kvízová, školní inspektorka, státní maturita bude mít dvě úrovně. „Studenti si budou moci předem zvolit, kterou verzi chtějí absolvovat,“ řekla.

„V českém jazyce jsme měli na výběr dvacet témat slohové práce,“ uvedla Taťána Vlačichová. Překvapilo ji, že na výběr tématu měli dvacet pět minut, na samotné zpracování pak hodinu. „Myslím, že by na výběr stačilo patnáct minut a na psaní bych dala delší čas,“ zhodnotila po zkoušce maturantka, která si jako téma vybrala dopis starostce o tom, že nesouhlasí s výstavbou nákupního centra.

V rámci zkoušky z českého jazyka studenti museli porozumět textu a vyhodnotit graf s tabulkou. „Graf mi přišel docela zbytečný, odvozovat něco z grafu podle mě nepatří do češtiny,“ komentovala Lenka Tomsová. Úroveň zkoušky z němčiny se Jakubu Svobodovi nezdála složitá. „Byl tam poslech, porozumění textu, to šlo. Ve druhé části jsme psali dopis kamarádovi do Rakouska.“

Celkový dojem studentů českolipské Euroškoly byl rozporuplný. Podle nich generálku státních maturit provázely zmatky a neprověřovaly se znalosti, ale spíš logika. Školní inspektorka Eva Žižková potvrdila, že státní maturita má být přípravou pro praxi. „Studenti musejí zvládnout analýzu, syntézu, logicky uvažovat a odvozovat. Důležitá je i čtenářská gramotnost.“

Samotné testy přivezla na pracoviště České školní inspekce najatá firma. Testy byly zapečetěné a vyplněné testy pracovníci ČŠI okamžitě ukládali do obálek. „V květnu a červnu se budou nejen testy, ale i celková organizace vyhodnocovat. Školy dostanou po 19. červnu souhrnné výsledky. Studenti se své vlastní výsledky ale nedovědí,“ uvedla Eva Žižková. Na základě poznatků z testovaných škol pak bude maturitu nanečisto vyhodnocovat ministerstvo školství.

Studenti by měli absolvovat státní maturity už v roce 2010, a to z češtiny a druhého předmětu, kdy si zvolí mezi matematikou a cizím jazykem. O dva roky později se povinná část maturity rozšíří na tři předměty: češtinu, cizí jazyk a třetí předmět bude volitelný z matematiky, společenskovědního základu nebo informatiky. Didaktický text z gramatiky a jazykových dovedností, který studenty českolipské Euroškoly překvapil, bude součástí maturity z českého jazyka.