Stipendijní programy jsou v některých krajích už v praxi a ukázalo se, že je to efektivní forma finanční motivace žáků. „Z tohoto důvodu považuje Liberecký kraj za vhodné, ba dokonce nutné, posílit motivační dopady kampaně uskutečněním vlastního stipendijního programu pro žáky středních škol,“ uvádí mluvčí kraje Jiří Langer.

Obory, které budou podporované formou stipendií byly vybrané podle poptávky na trhu, požadavků zaměstnavatelů a také nezájmem studentů obory studovat.

Stipendijní program je určen pro žáky středních škol zřizovaných výhradně Libereckým krajem. Začne ve školním roce 2010/2011 pro žáky prvních ročníků vybraných oborů. Na příspěvek dosáhnou i žáci s trvalým pobytem mimo území Libereckého kraje, pokud se ovšem budou vzdělávat v některém ve vybraných oborů ve škole zřizované Libereckým krajem.

Finanční motivace bude soustředěna na obory středního vzdělání s výučním listem zaměřené na oblasti strojírenství a stavebnictví, případně další obor. V dalších etapách se předpokládá rozšíření podpory rovněž na maturitní obory.

Studijní obory se stipendiem

Strojní mechanik
Nástrojař
Tesař
Zedník
Řezník - uzenář
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Žáci budou moci získat příspěvek prospěchový nebo motivační při dodržení stanovených podmínek. Těmi jsou zejména prospěch (u prospěchových příspěvků) a žádná neomluvená absence při dodržení alespoň 75 % docházky (u motivačních příspěvků). Motivační příspěvek bude poskytován měsíčně ve výši 250,- Kč pro první ročníky, 300,- Kč pro druhé ročníky a 500,- Kč pro žáky posledních ročníků. Prospěchový příspěvek bude poskytován ve výši 1000,- Kč, a to pololetně.