Studenti českolipské Střední průmyslové školy se díky nezměrnému zaujetí učitelky matematiky Hany Ulíkové zapojili do mezinárodní spolupráce se střední školou ve městě Monticello v americkém státě Wisconsin.

„Hi Chris, can you hear us?" zaznělo z úst Hany Ulíkové krátce po navázání spojení přes oceán. Její americký protějšek, učitel matematiky a fyziky Christopher Collins zamával do kamery a příjem potvrdil. Mohlo se začít s výukou.

Mezi on-line spojenými školami je časový rozdíl sedm hodin. V praxi to znamenalo, že čeští studenti měli při začátku společné hodiny na hodinkách 14.50, zatímco Američané 7.50. Jen chvíli před spojením dokončili každodenní slib vlajce spojených států, kterým na tamních školách výuka začíná.

Na úvod si studenti ze třídy 3B Jirka Drábek a Mirek Heran připravili povídání o státních svátcích, které slavíme v září a říjnu u nás, načež nám Američané pověděli něco o svém Halloweenu. Po tomto letmém představení národů se přešlo k matematice. Mimochodem, učitel Collins velice vychválil úroveň angličtiny českých studentů.

„Moje angličtina je dost špatná a věřím, že mi to dost pomůže," říká student Vojtěch Štrupl.

Škola hrou

Koncept Jana Ámose Komenského vyjádřený slovy „škola hrou" dokázaly moderní a chytré technologie posunout na zcela novou úroveň. „Všechny ty smart technologie mi pomáhají k tomu, abych udělala matematiku pro studenty zábavnější. Začalo to tím, že to baví mě," říká učitelka Hana Ulíková s tím, že matematika je všude kolem nás a když se do toho zapojí ještě angličtina, kterou dnes vyžaduje většina zaměstnavatelů, posouvá se odborné vzdělání dál. Její nadšení pro věc se těžko popisuje, ale je ohromné. „Jinde je matematika jen o číslech, na tom, že to u nás je jinak, má největší zásluhu paní učitelka," říká Lukáš Šesták, který se podílel i na grafické přípravě projektu.

Studenti průmyslovky ukazují svým americkým protějškům mapu ostrova, kterou nakreslil student Lukáš Šesták.Zdroj: Vojtěch Štrupl

Několik měsíců připravovaný soubor úloh, kterým se studenti z obou kontinentů budou zabývat po celý školní rok je tématicky laděný jako dobrodružství Robinsona, který je nejen schopný přežít v nehostinných podmínkách, ale zároveň si umí vypočítat mnohé aspekty života na pustém ostrově.

Začali jsme s výpočtem rozlohy ostrova ledvinovitého tvaru. Ano, autor tohoto textu oprášil dlouhá léta nepoužívanou matematiku a zapojil se taktéž. Na jedničku by to nebylo.

Po celý rok budou studenti obou škol pokračovat v řešení dalších úloh, které jsou nastavené tak, aby se daly aplikovat do reálného života. Jako příklad uveďme výpočet výšky kopce, plochy obráběného pole nebo délku cesty z chatrče za potravou. Vše dosaditelné do známých vzorců a pouček.

Málo takových

Škol, které využívají obdobné technologie a způsob výuky, je v Česku zatím jen několik. Hana Ulíková je jejich průkopnicí. Navíc je to prý relativně levné. Chytrou tabuli, počítače a další techniku nakoupila škola, ale tyto věci mají i další využití během výuky. „Programové vybavení jsme získali od Američanů zdarma. Je to součást projektu Global Math Collaboration," říká Ulíková s tím, že už má vymyšleno něco podobného pro druhý stupeň základních škol a pro první ročníky středních škol.