Opravdu zodpovědně vzali svou účast v mezinárodní soutěži Mladí lidé v evropských lesích členové dvou vítězných družstev z místního kola, které organizovali lesní pedagogové Vojenských lesů a statků v Ralsku (VLS). Před regionálním kolem, jež proběhne 5. dubna v Trutnově, požádali postupující studenti z Gymnázia v Mimoni odborníky z místní lesnické divize o školení, které by jim mělo pomoci uspět v bojích o postup do národního finále soutěže.

A tak v úterý vyrazili do ralských lesů s lesníkem Pavlem Munzarem a lesním pedagogem Janem Kobrem na celodenní školení o lesnictví. Tématem bylo lesní hospodaření, zalesňování, probírky a těžba.

Dostali také potřebné informace o lesnické technice a lesnických mapách. Přímo v terénu diskutovali s lesníky v provozu o věkové struktuře lesa, vazbách druhů stromů na typy půdy, lesních škůdcích, obornictví. Nad fotografiemi pak zdokonalovali své znalosti o zvěři.

Srovnávají handicap

„Iniciativa se vždycky cení, proto jsme se rozhodli vyjít našim finalistům vstříc. Rozhodně bych to nebral jako poskytnutí nějaké neoprávněné výhody, studenti ze všeobecné vzdělávací školy zde pouze na základě vlastního zájmu do určité míry srovnávají handicap, který mají v této soutěži o lese vůči družstvům z lesnických škol tedy specialistům na soutěžní témata," uvedl Jan Kobr, který bude gymnazisty z Mimoně na trutnovském semifinále doprovázet. „Budeme jim držet palce a budeme doufat, že budou za svůj zájem odměněni dobrým umístěním," dodal Pavel Munzar.

Gymnazisté z Mimoně vyrazili na speciální kurz do lesů v Ralsku.Zdroj: VLS/Pavel Munzar

Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích vznikla z iniciativy polských lesníků. Jejím cílem je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Soutěží se ve tříčlenných týmech a dvou věkových kategorií.

Vítězný tým z místního kola postoupí do regionálního kola, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále a následně do mezinárodního finále. Z místního kola na Českolipsku, které se odehrálo na Skelné huti v Ralsku v lednu, postoupila v obou kategoriích družstva z Gymnázia Mimoň.