Úkolem žákovského parlamentu je dát prostor školákům pro vyjadřování jejich názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. „Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů. Přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají," uvádí Marcela Kopřivová, jedna ze tří koordinátorek, které žákovský parlament vedou.

V zákupském školním parlamentu zasedá 37 dětí z druhých až devátých tříd. „Máme tady žáky ze čtrnácti tříd. Z každé jsou v parlamentu dva zástupci plus žáci, kteří dostali zelenou kartu, což znamená, že si přáli podílet se na aktivitách Žákovského parlamentu," vysvětluje učitelka.

Volby

Tak jako do Parlamentu České republiky i sem jsou členové voleni. Volby probíhají vždy v červnu přímo ve škole. „V každé třídě se připraví kandidátka dětí, které by chtěly být součástí našeho parlamentu. Napíší důvody, proč by měly být zvolené. Poté probíhají přímé volby. Žáci chodí s žákovskými knížkami k volebním urnám a hlasují," popisuje Jaroslava Neumannová, zástupkyně ředitele školy a koordinátorka Žákovského parlamentu v Zákupech.

Žák, který chce být členem parlamentu, musí být komunikativní a zodpovědný. „Jsem tady, protože si myslím, že mám dobré názory a hlavně mě moc baví organizovat věci," říká Andrea Šimková z páté třídy.

Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně, a to v pátek před předmětem Výchova pro život, při kterém mají žáci II. stupně poté možnost přenášet informace ze zasedání ve svých třídách. Své nápady žáci nejprve zkonzultují na schůzce s ředitelem školy.

Pomáhají

Aktivity školního parlamentu jsou opravdu pestré. Každý žák má právo říci svůj názor a také o něj bojovat. I tady se dělá zápis z jednání a o určitých bodech se hlasuje. Žáci spolupracují zejména s městem Zákupy, organizačně se podílejí na akcích města, spolupracují i s Domovem důchodců a s Domem s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

Zákupský dětský parlament nyní bojuje o úspěch ve velké celorepublikové soutěži. Centrum pro demokratické učení vyhlásilo soutěž, ve které Zákupští postoupili do desítky nejzajímavějších žákovských projektů, které se letos 21. listopadu budou prezentovat na slavnostním vyhlášení „Škol pro demokracii" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Zákupy uspěly díky projektu „Nový zákon o bezpečnosti chodců", v němž se žáci věnovali tomu, jak nejlépe dostat do povědomí dětí informaci o nové povinnosti chodců z hlediska bezpečnosti silničního provozu. „Žáci ze žákovského parlamentu v Zákupech vytvořili na základě výzvy pana starosty prezentace a informovali o promblematice své spolužáky ve všech třídách. Předali jim také nezbytné reflexní pásky. Své uplatnění našli rovněž v blízké mateřské škole a v domově důchodců. Tento mezigenerační projekt byl oceněn starostou města Zákupy," dodala Pavla Vytisková, poslední ze tří koordinátorek.

Podpořit studenty může každý, kdo bude hlasovat pro jejich video, které je zveřejněné na stránkách www.youtube.com. Hlasovat pro žáky můžete ZDE

Jak jednání probíháJe pátek před sedmou hodinou ranní a v Základní a Mateřské škole Zákupy se schází žáci školního parlamentu. Mají dnes totiž zasedání. Mezitím, co já jsem ještě trochu ospalá, tady už je rušno. Nejprve se všechny děti seřadí do kruhu a na procvičení mozku proběhne kvíz na jména všech zasedajících. Poté začíná jednání.

Dnes je do programu zařazeno hned několik důležitých bodů. Jednání vede už zkušená předsedkyně Marie Mitáčová z deváté třídy. Hned u prvního bodu, který se týká organizace charitativní sbírky pro kočky a psi z útulku, se rozjíždí diskuze. Nikdo se nenechá odbýt a své argumenty dokáží dobře odůvodnit i děti ze třetích tříd.

Také je důležité zkontrolovat úkoly z minulého jednání, za splněné úkoly totiž dostávají žáci body.

Do Žákovského parlamentu je tak trochu zapojená celá rodina, některé děti se hlásí, že jejich maminka pomůže s účetnictvím, jiné zase nabízí, že jejich babička něco ušije. K chystané charitativní sbírce je třeba vyrobit plakáty, zařídit, aby bylo o charitě informoval školní rozhlas nebo zajistit, kdo krmivo a peníze do útulku doveze. Na vše dohlíží tři koordinátorky a v některých situacích poradí, jinak je to celé na žácích.

Velká diskuze se vede také u hodnocení stejného projektu uspořádaného v loňském roce. Někteří žáci jsou pro, aby se akce opakovala, jiný uvádí důvody, proč je opakovaná akce pro lidé méněcenná.

Po skoro hodinovém jednání proběhne kolečko, ve kterém se probere souhrn informací. Připomene se, hlavně mladším žákům, aby o dnešním jednání informovali ostatní spolužáky ve třídě.

V úplném závěru parlamenťáci ohodnotí, jak dnešní jednání probíhalo. Mají kladné i záporné argumenty k jeho řízení a naopak řídící jednání vznese kladné a záporné hodnocení k členům parlamentu. Jedním z bodů, které řídící chválí, je fakt, že si starší žáci vzali co nejvíce úkolů na sebe a nenechávali je na mladších spolužácích.