V době, kdy se Cena Ď udělovala poprvé, se letošní vítězka za Liberecký kraj teprve narodila. Ocenění určené mecenášům, dobrodincům či dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají, převzala ve čtvrtek v Novém Boru sedmnáctiletá studentka českolipského Gymnázia Barbora Sukovatá.

Téměř dva roky pravidelně dochází na oddělení sociálních lůžek do českolipské nemocnice, kde tráví čas se seniory. Předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a naslouchá jejich myšlenkám.

Před dvěma týdny převzala městskou Cenu Ď v České Lípě, kde se letos udělovala poprvé. Na vítězství v celém Libereckém kraji zareagovala ve stylu Karla Gotta: „Nečekala jsem to.“ Skromnost čišela i z dalších slov. „Nemyslím, si že bych si tuto cenu zasloužila více než kdokoli jiný. Poděkování si zaslouží všichni, a nejen ti nominovaní, ale každý, kdo někomu pomáhá a vykouzlí úsměv na tváři. Všichni bychom si měli pomáhat, jednou třeba oceníme, že někdo pomůže nám,“ řekla Sukovatá.

Kolegium, které o laureátovi letošní krajské ceny rozhodovalo, nemělo lehkou volbu. Nejrůznější organizace i veřejnost letos nominovaly 20 jmen. Lidí, kteří věnují svůj čas dětem či seniorům, ale i firem podporujícím charitu. „To, za co jsou tito lidé ocenění, sami nepovažují za práci či za něco výjimečného. Je to jejich život a dělají to i pro svou radost,“ řekl během vyhlášení v novoborském Navrátilově sále zakladatel ceny Richard Langer.

Městskou Cenu Ď Nového Boru letos přezval Josef Doškář za aktivity, jimiž přispěl a stále přispívá k udržování důležitých historických událostí v paměti města a jeho obyvatel. „Jeho přičiněním vznikla nová pietní místa odkazující k historickým událostem a významným osobnostem. Kromě jiného se zásadním způsobem zasloužil o obnovu pomníku rumburských hrdinů z roku 1923, na jehož vybudování přispěl finančním darem i T. G. Masaryk,“ řekla členka kolegia a vedoucí odboru školství, kultury a sportu na novoborském městském úřadě Alena Forgáčová.

Josef Doškář, který během přebírání ceny jen těžko skrýval dojetí, své snahy zaměřil také na obnovení historického názvu české školy, dnes školy U Lesa, aby opět nesla jméno prvního československého prezidenta. V letošním roce, kdy škola slaví 90. výročí od svého založení, bude v její blízkosti díky aktivitám Doškáře odhalen T. G. Masarykovi pomník.

Ceny Ď se letos udělují po osmnácté. Celostátní finále se uskuteční už tradičně v červnu na scéně Stavovského divadla v Praze.