Blahopřála jihoafrickým studentům, kteří úspěšně absolvovali navazující magisterský studijní program v anglickém jazyce v oboru Textilní technologie a Technologie zušlechťování.

Tento studijní program má Fakulta textilní TUL akreditovaný v češtině a v angličtině. Uchazeči o studium složili písemné testy z matematiky, fyziky a chemie, které připravili odborníci z Fakulty textilní TUL, a prošli přijímacím pohovorem.

Přijímací řízení probíhalo na univerzitě v Pretorii a Durbanu. Prezenční studium jihoafrických studentů prohloubilo spolupráci s jihoafrickým sdružením podniků Frame Group, jež pravidelně objednává na fakultě textilní kurzy pro své manažery a technology. Kurzy jsou vedeny v angličtině a jsou zaměřené na tradiční i nové technologie v textilním průmyslu.

„O kurzy tohoto typu je zájem, a staly se už významnou částí nabídky fakulty textilní,“ řekl proděkan fakulty textilní Jiří Militký. Velvyslankyně Botha navštívila Technickou univerzitu už potřetí. Poprvé sem zavítala při své oficiální návštěvě Liberce a podruhé se zúčastnila předávání certifikátů jihoafrickým odborníkům, kteří absolvovali odborné kurzy na FT TUL.

„Je to jistě i důsledek toho, že naše univerzita spolupracuje s jihoafrickými univerzitami i průmyslovými podniky. Paní velvyslankyně vyjádřila přání vzájemnou spolupráci ještě prohlubovat,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs, který v pondělí 28. června na slavnostních promocích dal souhlas k tomu, aby jihoafričtí absolventi používali titul Inženýr.

Jménem jihoafrických studentů přednesla absolventský slib v angličtině slečna Khensani Nkuna. Za absolventy z Jihoafrické republiky přednesl poděkování čerstvý inženýr Ashwin Sheolal. Fakultu textilní absolvovalo v pondělí 18 jihoafrických inženýrů v navazujícím magisterském studiu.